Vreemdelingenpaspoort

Algemeen

Een vreemdelingenpaspoort is een paspoort voor personen die in Nederland wonen, maar niet de Nederlandse nationaliteit hebben. Uw land van herkomst verstrekt geen reisdocument aan u.

Met een vreemdelingenpaspoort kan naar landen buiten Nederland gereisd worden, behalve naar het land van herkomst.

Beschrijving en afspraak maken


Voor veel landen heeft u, naast uw vreemdelingenpaspoort,  een visum nodig. De ambassade van het land van het land waar u heengaat heeft daarover meer informatie (zie www.rijksoverheid.nl).
Het vreemdelingenpaspoort is ook een geldig legitimatiebewijs in Nederland.
Een vreemdelingenpaspoort is maximaal vijf jaar geldig, dit is afhankelijk van de geldigheidsduur van de verblijfsvergunning.
 

Afspraak maken aan de balie

Wat moet ik meenemen als ik een afspraak heb gemaakt?

Het aanvragen (en afhalen) van een vreemdelingenpaspoort moet altijd persoonlijk gedaan worden, dit geldt ook voor kinderen. Zij moeten altijd zelf aanwezig zijn bij het aanvragen en afhalen van het vreemdelingenpaspoort.

  • Uw geldige verblijfsvergunning.
  • Een pasfoto (maximaal 6 maanden oud) die voldoet aan de pasfoto-eisen.
  • Bewijzen dat uw eigen land u geen paspoort geeft (bijvoorbeeld een brief van uw ambassade).
  • Uw oude vreemdelingenpaspoort (als u die hebt).

Vraagt u een vreemdelingenpaspoort aan voor uw kind jonger dan 18 jaar? Neem dan ook het volgende mee:

  • Ouder/gezaghouder moet toestemming geven om een vreemdelingenpaspoort aan te vragen. Als er geen digitale toestemming is gegeven moeten beide ouders/gezaghouders meekomen bij de aanvraag.
  • Het kind, waarvoor u een vreemdelingenpaspoort aanvraagt, dient aanwezig te zijn bij de aanvraag.

Wat kost het?

De kosten voor een vreemdelingenpaspoort bedragen in 2024 € 63,40.

Voorwaarden

Om voor een vreemdelingenpaspoort in aanmerking te komen, moet u ten minste aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U woont in Nederland.
  • U staat ingeschreven in de gemeente.
  • U kunt geen paspoort krijgen in uw eigen land.
  • U bent niet geregistreerd als vluchteling.

De afhandeling van de aanvraag van een vreemdelingenpaspoort kan 2 tot 4 maanden duren. De procedure duurt lang omdat de IND en het ministerie van Buitenlandse Zaken  meebeslissen over uw aanvraag.