Vestiging vanuit het buitenland/registration from abroad

Ik kom vanuit het buitenland naar Reimerswaal

 • Indien u vanuit het buitenland naar de gemeente Reimerswaal verhuist of het komende half jaar minimaal vier maanden in Nederland bent moet u zich binnen vijf dagen na aankomst (of na de quarantaine-periode) persoonlijk inschrijven bij de gemeente.
 • Alle meeverhuizende gezinsleden moeten meekomen naar de afspraak.

Afspraak maken aan de balie van het gemeentehuis/ appointment at our municipality

Wat moet ik meenemen?

Voor de inschrijving vanuit het buitenland naar de gemeente Reimerswaal neemt u het volgende mee naar uw afspraak:

 • Een geldig identiteitsbewijs (waaruit de nationaliteit blijkt) van iedere persoon die ingeschreven wordt.
 • Bij een vreemde nationaliteit van buiten de Europese Unie: een bewijs van rechtmatig verblijf. Dit vraagt u aan bij de IND.
 • Als u geboren bent in het buitenland: gelegaliseerde brondocumenten, zoals een recent uittreksel van de geboorteakte, een uittreksel van de huwelijksakte, een uittreksel van de echtscheidingsakte of uittreksel van de overlijdensakte van uw partner. Voor meer informatie  over het legaliseren zie de website van Nederlandwereldwijd
 • Voor burgers afkomstig van de Nederlandse Antillen of Aruba: een bewijs van uitschrijving.
 • Een huurcontract van uw woning of toestemming van de hoofdbewoner bij wie u gaat inwonen.

English

 • When you move to Reimerswaal from abroad and you plan to stay in the Netherlands for at least 4 months (during the next 6 months), you have to register in our municipality. The registration is free of charge.
 • You have to come to the town hall to register yourself and you need an appointment to do so. Make an appointment for a first registration online, or call us at 14 0113 (from the Netherlands) or +31 113 395000 (from abroad) to make an appointment.
 • Every member of your family that is moving with you, has to come with you to the municipality. Make sure to select the right amount of people (aantal) when making an appointment.
 • When you come to your appointment, bring along the following:

- An ID for every person that needs to be registered proving the nationality of this person.

- When your nationality is outside of EU: a proof of lawful stay

- When you are born outside of the Netherlands: legalised documents, like a birth certificate, a certificate of marriage (if applicable), a certificate of divorce (if applicable), for more information, you can always contact us.

- The lease-contract or the contract of sale for the house you are going to live in or permission from the owner of the house.

For more information, please see:  Immigration and Naturalisation Service (IND) and Legalisation of foreign documents (Netherlandsandyou.nl)

If you come from the European Union and want to work and live in the Netherlands, a brochure in different languages will give you a brief description of all the necessary actions you must take after your arrival. From registering with the municipality where you live, your rights and obligations as an employee or self-employed person, to the rules and customs of living in the Netherlands.