Vestiging vanuit het buitenland

Ik kom vanuit het buitenland naar Reimerswaal

For English: visit the page registration from abroad

  • Indien u vanuit het buitenland naar de gemeente Reimerswaal verhuist of het komende half jaar minimaal vier maanden in Nederland bent moet u zich binnen vijf dagen na aankomst (of na de quarantaine-periode) persoonlijk inschrijven bij de gemeente.
  • Alle meeverhuizende gezinsleden moeten meekomen naar de afspraak.

Afspraak maken aan de balie van het gemeentehuis/ appointment at our municipality

Wat moet ik meenemen?

Voor de inschrijving vanuit het buitenland naar de gemeente Reimerswaal neemt u het volgende mee naar uw afspraak:

  • Een geldig identiteitsbewijs (waaruit de nationaliteit blijkt) van iedere persoon die ingeschreven wordt.
  • Bij een vreemde nationaliteit van buiten de Europese Unie: een bewijs van rechtmatig verblijf. Dit vraagt u aan bij de IND.
  • Als u geboren bent in het buitenland: gelegaliseerde brondocumenten, zoals een recent uittreksel van de geboorteakte, een uittreksel van de huwelijksakte, een uittreksel van de echtscheidingsakte of uittreksel van de overlijdensakte van uw partner. Voor meer informatie  over het legaliseren zie de website van Nederlandwereldwijd
  • Voor inwoners afkomstig uit het Caribisch deel van het Koninkrijk (Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius, Sint Maarten): een bewijs van uitschrijving.
  • Een huurcontract van uw woning of toestemming van de hoofdbewoner bij wie u gaat inwonen.