Uittreksel persoonsgegevens, BRP (green paper)

Algemeen

Een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) om aan te tonen dat u in de gemeente Reimerswaal woont.

Beschrijving en afspraak maken

Een uittreksel BRP kan op twee manieren aangevraagd worden:

Uittreksel BRP aanvragen (met DigiD en iDEAL)

Uittreksel BRP aanvragen door advocaten (met eHerkenning)

Als het uittreksel is aangevraagd op maandag t/m donderdag voor 15.30 uur en op vrijdag voor 11.00 uur dan wordt het dezelfde dag digitaal verstrekt. Uitgezonderd zijn de officiële feestdagen, 5 mei en de dag na Hemelvaart.

Afspraak maken aan de balie

U legitimeert zich met een geldig identiteitsbewijs. Het uittreksel kunt u dan direct meenemen.

Wat moet ik meenemen als ik een afspraak aan de balie heb gemaakt?

  • Een geldig identiteitsbewijs.
  • Indien u het uittreksel voor iemand anders aanvraagt, een getekende verklaring van de persoon waar het uittreksel voor is, waarin staat dat u gemachtigd bent dit voor hem of haar aan te vragen.
  • Indien u gemachtigd bent, neemt u naast de machtigingsverklaring en uw eigen identiteitsbewijs, ook het identiteitsbewijs (of een kopie hiervan) van de persoon die u gemachtigd heeft mee.

Wat kost het?

online met DigiD en iDEAL in 2024€ 7,50
aan de balie van het gemeentehuis in 2024€ 12,50

English

Do you need proof that you are registered in Reimerswaal, also called an extract from the BRP, an uittreksel or a green paper?

You can request the extract online or you can make an appointment to come to the municipality.

To make an online request, you’ll need your DigiD and you have to pay online.

If you make the request online, the price of the extract is € 7,50.
If you come to the municipality, the price of the extract is € 12,50.
The online request for an extract from the BRP is in Dutch, so below the steps are explained in English.
Step 1: Choose ‘Start aanvraag’ after clicking online request to start the request (use CTRL-Click or ‘open in new tab’ to keep this explanation visible).
Step 2: Choose ‘DigiD’
Step 3: Enter your DigiD username (‘DigiD gebruikersnaam’) and password (‘Wachtwoord’)
Step 4: Enter your phonenumber (‘Telefoonnummer’) and E-mail
Step 5: Click ‘Volgende’ to go to the next page
Step 6: Choose the required extract (‘Uittreksel variant’):

  • Standaard uittreksel BRP = normal extract (only Family name, Christian names, address)
  • Uittreksel BRP hist.adressen en gezinssamenstelling (woningbouw) = extract needed for renting a house from R&B
  • Uittreksel BRP met BSN (o.a. aankoop auto) = extract with BSN (e.g. for buying a car)
  • Uittreksel BRP met nationaliteit en datum vestiging in Nederland (o.a. echtscheiding) = extract for a divorce
  • Uittreksel BRP met oudergegevens = extract with the names of your parents

Describe what you’ll need the extract for (for what purpose) in the field below the choices. You can enter this in English. 
If applicable: choose for whom you want the extract (put a checkmark behind the name).

Step 7: Click ‘Volgende’ to go to the next page
Step 8: Click ‘Volgende’ to go to the next page
Step 9: Check the details, if everything is correct, choose ‘Ja’. If you want to correct something, choose ‘Nee’.
Step 10: Choose ‘aanvraag bevestigen en betalen’ to confirm the request and to go to the online payment page.

We will send you the extract by e-mail as soon as possible but no later than the next working day.

Any questions? Please contact us (see below)!