Toekomstvisie Reimerswaal

De gemeente Reimerswaal gaat een plan voor de toekomst maken: een strategische visie. Hoe dat wordt aangepakt is vastgelegd in een projectplan.

Waarom een strategische visie?

Reimerswaal is trots op alles wat goed gaat en wil dat behouden. Daarnaast vindt de gemeente het meer dan ooit belangrijk om goed na te denken over de mogelijke gevolgen die ontwikkelingen, binnen én buiten onze gemeente, kunnen hebben. Op basis daarvan kan worden bepaald hoe we hiermee omgaan. 

Deze visie wordt vastgelegd en krijgt de titel: Koers 2040. 

De strategische visie is tegelijkertijd de basis voor de (verplichte) omgevingsvisie die tegelijkertijd wordt opgesteld.

Wat is de ambitie?

In de visie legt de gemeente de koers en ambities tot 2040 vast. Daarmee geeft zij duidelijkheid, richting en transparantie aan de gemeentelijke organisatie, maar ook en vooral aan haar inwoners, bedrijven, maatschappelijke instellingen en partijen waarmee wordt samengewerkt. 

Een belangrijk uitgangspunt is dat het voor en door Reimerswaal wordt gemaakt. Dit betekent dat de visie samen met inwoners, verenigingen en bedrijven tot stand komt.  

Wie dachten er mee over dit projectplan?

Ook over hoe de gemeente dit aan gaat pakken en wat daarbij belangrijk is dachten betrokken inwoners, leden van de sociale teams, informatie en steunpunten en de dorpsraden, medewerkers van de gemeente en leden van de gemeenteraad mee. De “rode draad” uit deze gesprekken is meegenomen in het algemeen kader en de uitgangspunten van het projectplan.

Hoe gaat het nu verder?

De gemeenteraad bespreekt het projectplan op 19 december 2023. Als het projectplan wordt vastgesteld start de ontwikkeling van de strategische visie begin 2024. De planning is dat het geheel voor het einde van 2025 klaar is.