Tijdelijke verhuur van leegstaande woning

Algemeen

Staat uw huis langer dan verwacht te koop? En staat het leeg? Dan kunt u het ook tijdelijk verhuren. U kunt hiervoor een vergunning aanvragen op grond van de Leegstandwet.

Beschrijving

  • Met deze vergunning bouwt de huurder geen huurbescherming op, waardoor het makkelijker is de huurder aan het einde van de huurperiode te dwingen de woning te verlaten.
  • Voor woningeigenaren kan het interessant zijn om van deze mogelijkheid gebruik te maken en zo de dubbele woonlasten wat te compenseren. Belangrijk is dat de hypotheekverstrekker hier toestemming voor geeft en dat er een vergunning wordt verleend door de gemeente waarin de woonruimte is gelegen.
  • Er kleven ook nadelen aan het verhuren van een koopwoning: zo is onder andere de hypotheekrente voor de verhuurde woning is niet langer aftrekbaar. Laat u eerst goed informeren door de belastingdienst of een financieel adviseur.

Regelen

Voor tijdelijke verhuur dient u te voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • De woning dient te koop en leeg te staan.
  • De woning zal door de nieuwe huurder in voldoende mate moeten worden bewoond.
  • Voor de woning is nog niet eerder een vergunning voor tijdelijke verhuur afgegeven.

Verder gelden de voorwaarden die worden genoemd in het aanvraagformulier dat u hieronder vindt.

Vergunning aanvragen

De gemeente Reimerswaal heeft geen eigen beleid voor het tijdelijk verhuren van te koop staande woningen. Een verzoek om een vergunning wordt daarom alleen getoetst aan de landelijke wetgeving van de Leegstandwet. De woningeigenaar dient bij de gemeente een aanvraag in door middel van onderstaand formulier: 

Aanvraagformulier vergunning tijdelijke verhuur

Verder dient u als bijlage bij het ingevulde formulier de volgende stukken te voegen:

  • kopie eigendomsbewijs (leveringsakte)
  • akkoordverklaring hypotheekverstrekker
  • bewijs huis in verkoop: verkoopopdracht makelaar met advertentietekst of verkoopsite
  • bij inschakeling van een tussenpersoon, een schriftelijke volmacht

De aanvraag kunt u:

Goed om te weten

Termijn

Vanaf 1 juli 2013 is de wet tot wijziging van de Leegstandwet in verband met de verruiming van de mogelijkheden voor tijdelijke verhuur bij leegstand van gebouwen en woningen in werking getreden.

Nieuwe regels

De verruiming is van toepassing voor diegene die een vergunning aanvragen vanaf 1 juli 2013. Deze verruiming houdt in dat de maximale huurprijs voor te koop staande woningen wordt losgelaten. De huurprijs is vrij overeen te komen tussen huurder en verhuurder. De vergunning zal één keer voor vijf jaar verleend worden. Er is dus geen sprake meer van verlenging. Dit betekent dat de aanvrager van de vergunning slechts één maal leges, conform de legesverordening, hoeft te betalen.

Vergunningen die verleend zijn vóór 1 juli 2013 gelden nu automatisch voor vijf jaar, verlenging is dus niet meer nodig.

Verhuur is mogelijk voor een periode van minimaal zes maanden en maximaal vijf jaar.  De opzegtermijn voor de verhuurder bedraagt minimaal drie maanden. De opzegtermijn voor de huurder bedraagt één maand.

Als vergunning voor tijdelijke verhuur vijf jaar heeft geduurd, is de termijn voor tijdelijke verhuur op grond van de Leegstandwet verstreken. Als de verhuurder de huur dan toch laat voortduren, ontstaat een gewone huurovereenkomst met huurbescherming voor de huurder.