Subsidieregeling Lokaal Beweegakkoord

Algemeen

Bent u een vereniging en/of organisatie met een goed idee voor het versterken van sport en bewegen in Reimerswaal? Heeft u de passie om bij te dragen aan een gezond en vitaal Reimerswaal? Dan hebben wij goed nieuws.

U kunt nu financiële ondersteuning krijgen om uw initiatief tot leven te brengen. Als uw idee aansluit bij een of meerdere doelen van het Sport- en Beweegakkoord Reimerswaal, komt u in aanmerking voor deze subsidie.

Informatie

Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten die gericht zijn op het realiseren van ambities en actiepunten uit het Lokaal Beweegakkoord.

Voor subsidie komt in aanmerking een activiteit die:

  • plaatsvindt op gemeentelijk grondgebied;
  • gericht is op één of meerdere ambities zoals beschreven in het Lokaal Beweegakkoord;
  • georganiseerd wordt door de aanvrager en gericht is op een nog niet in de gemeente Reimerswaal plaatsgevonden sportactiviteit dan wel op het organiseren van een sportactiviteit die op het moment van de aanvraag voor het laatst drie kalenderjaren geleden heeft plaatsgevonden.

De subsidie bedraagt maximaal € 2.500,- per activiteit.

Zie voor meer informatie:

Beweegakkoord Reimerswaal

Subsidieregeling Lokaal Beweegakkoord Reimerswaal 2024

Algemene subsidieverordening Reimerswaal

Aanvragen

U kunt een subsidieaanvraag indienen via onderstaande link.

Subsidie Lokaal Beweegakkoord aanvragen