Stemmen in een andere gemeente, kiezerspas

Algemeen

Wilt u op 15 maart in een andere gemeente stemmen? Dan heeft u een kiezerspas nodig. Voor de verkiezing van Provinciale Staten kunt u overal in uw provincie stemmen. Voor de verkiezing van de leden van het algemeen bestuur van het Waterschap kunt u stemmen in alle gemeenten die in het waterschap liggen. U moet voor beide verkiezingen een aparte kiezerspas aanvragen.

Een kiezerspas aanvragen kon schriftelijk of online tot vrijdag 10 maart 17.00 uur. Persoonlijk aanvragen kan tot dinsdag 14 maart 12.00 uur aan de balie van het gemeentehuis.

Kiezerspas aanvragen

  • U vraagt een kiezerspas aan in de gemeente waar u ingeschreven staat. 
  • Bewaar uw kiezerspas goed. U krijgt geen nieuwe pas als u de kiezerspas kwijt raakt.
  • Als u gaat stemmen moet u de kiezerspas en uw identiteitsbewijs meenemen.

Neem hiervoor een geldig legitimatiebewijs mee. Heeft u uw stempas al ontvangen? Neem deze dan ook mee. 

Een kiezerspas aanvragen in het gemeentehuis:

  • maandag 13 maart van 8.30 - 16.30
  • dinsdag 14 maart van 8.30 - 12.00

Voor een kiezerspas hoeft u geen afspraak te maken, maar dit mag wel.

Pas verhuisd?

Stond u op 30 januari 2023 (datum kandidaatstelling) niet in onze gemeente ingeschreven? Dan ontvangt u geen stempas van ons en kunt u ook geen kiezerspas bij ons aanvragen. Neem dan contact op met uw vorige woongemeente.