Starterslening

De starterslening is bedoeld voor jonge inwoners van de gemeente Reimerswaal die hier hun eerste huis willen kopen.

Beschrijving

 • De starterslening is bedoeld om het verschil te overbruggen tussen de prijs van het huis dat je wilt kopen en het bedrag dat je maximaal kunt lenen. Hierbij wordt uitgegaan van je groeimogelijkheden op de arbeidsmarkt. De normen van de Nationale Hypotheek Garantie vormen het uitgangspunt.
 • De starterslening is een aanvulling op je normale hypotheek. De hoogte van de starterslening waarvoor je in aanmerking komt, is afhankelijk van je inkomen, je eigen vermogen en wat je als hypotheek kunt verkrijgen.
 • De starterslening is een landelijk opgezette lening die wordt beheerd door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVn). Op de website van het SVn kun je alles lezen over wat een starterslening precies is.

In Nederland zijn grote verschillen op de woningmarkt en lopen de kansen voor starters om een woning te kopen ook sterk uiteen. In Zeeland is de situatie om een koopwoning te bemachtigen heel anders dan in steden als Amsterdam of Utrecht. Het is de gemeenten dan ook vrij gelaten om zelf te bepalen of zij meedoen aan de starterslening (de gemeente moet de lening immers ook zelf financieren) en de gemeente mag zelf bepalen welke voorwaarden zij aan de starterslening willen stellen. De regeling in de gemeente Reimerswaal kan dus afwijken van de regeling in andere gemeenten.

In de gemeente Reimerswaal is een fonds beschikbaar waaruit startersleningen worden verstrekt. Dit betreft een zogenoemd ‘revolving fund’. Dit houdt kort gezegd in dat er geld in een pot is gestort, waaruit vervolgens startersleningen zijn verstrekt. De afbetalingen die door de starters worden gedaan, komen weer in dezelfde pot terecht, waarna dit geld opnieuw kan worden uitgeleend aan andere starters die een starterslening aanvragen.

Hoe werkt het?

De voorwaarden om in de gemeente Reimerswaal in aanmerking te komen voor een starterslening zijn vastgelegd in de Verordening starterslening gemeente Reimerswaal 2018. De belangrijkste voorwaarden om in aanmerking te kunnen komen zijn:

 • Je moet minimaal 1 jaar in gemeente Reimerswaal wonen. Dat geldt ook voor degene waarmee je eventueel samen het huis wilt kopen.
 • Je moet minimaal 18 jaar en je mag maximaal 30 jaar oud zijn. Dit geldt ook voor degene waarmee je samen het huis wilt kopen.
 • Het bruto jaarinkomen van het huishouden mag maximaal € 40.000,00 zijn.
 • De aan te vragen starterslening is voor maximaal 20% van de aankoopsom van de woning, en kan maximaal € 35.000,00 bedragen.
 • De aankoopprijs van de woning mag niet hoger zijn dan € 175.000,00. Daarnaast moet de hypotheek voldoen aan alle eisen van de Nationale Hypotheek Garantie.
 • De starterslening is bedoeld voor ‘koopstarters’. Je mag nog niet eerder een eigen koopwoning of hypotheek hebben gehad. Dit geldt ook voor degene waarmee je samen het huis wilt kopen.
 • Verder dient de aanvraag betrekking te hebben op een concrete woning. Je kunt dus alleen een starterslening aanvragen als bekend is welke woning in welke straat in welk dorp je wilt kopen.

Regelen

 • Een starterslening vraag je aan via de gemeente. Deze wordt vervolgens getoetst aan de Verordening starterslening gemeente Reimerswaal 2018.
 • Op basis hiervan bepaalt de gemeente of je een starterslening kunt aanvragen bij het SVn. Binnen maximaal 8 weken na ontvangst van je aanvraag ontvang je een besluit.
 • Als de toetsing positief uitvalt, kun je digitaal je aanvraag doen bij het SVn via de website van het SVn (aanwijzingen hiervoor vind je in de besluitbrief van de gemeente).
 • Het SVn voert vervolgens (onder andere) de kredietwaardigheidstoets uit. Het verkrijgen van een gemeentelijke toewijzing van een starterslening biedt dus nog geen garantie op de toekenning van een dergelijke lening door het SVn.

De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Dus: wie het eerst komt, het eerst maalt. Verder geldt natuurlijk dat er slechts nieuwe leningen kunnen worden verstrekt, zolang er geld in het gemeentelijke fonds zit.

Meer informatie

Als je vragen hebt over (het aanvragen van) startersleningen kun je contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling. Zij zijn bereikbaar via het centrale telefoonnummer 14 0113 of via gemeente@reimerswaal.nl.