Standplaatsvergunning aanvragen

  • 1 Huidige: Toelichting
  • 2 Uw gegevens
  • 3 Locatie
  • 4 Verkooppunt
  • 5 Legitimatiebewijs
  • 6 Opmerkingen
  • 7 Voorbeeldweergave
  • 8 Voltooid
Verplicht Aanduiding van verplicht veld
Inloggen met DigiD Verplicht

Zorg dat u tijdens het invullen van het formulier het volgende bij de hand heeft:

  • Digitale kopie legitimatiebewijs eigenaar bedrijf
  • Een situatietekening in schaal 1:1000 of groter, waarop duidelijk uw verkooppunt is ingetekend. Indien geur / (bak)dampen vrijkomen bij het maken van uw producten, dient u ook de dampuitlaat van uw verkooppunt in te tekenen en te maatvoeren. U moet ook kunnen aantonen dat de uitlaat van de bakdampen wordt gefilterd door een ontgeuringsinstallatie, óf dat de uitlaat op meer dan 25 meter afstand ligt van de dichtst bij gelegen woning.

Wilt u inloggen met DigiD? Verplicht

Druk op 'Volgende pagina' om verder te gaan.