Sociale teams

Algemeen

In de gemeente Reimerswaal zijn er sociale teams in de kernen: Hansweert, Krabbendijke, Kruiningen, Rilland, Waarde en Yerseke.

Meer informatie

Deze sociale teams zijn ontwikkeld om samen te kijken naar de leefbaarheid binnen de kern. Door de aanwezige behoeften, zorgen en activiteiten te bespreken en naar oplossingen te zoeken, wordt geprobeerd de inwoners zoveel als mogelijk te ondersteunen op zorg- en welzijnsgebied.

Deelnemers van de sociale teams bestaan uit dorpsbewoners (vrijwilligers) maar ook uit professionals die werken binnen de kern. Op basis van gelijkwaardigheid worden binnen het team alle ideeën, zorgen en aangedragen thema’s besproken en waar mogelijk aangepakt. Enkele malen per jaar wordt er een nieuwsbrief uitgebracht met de meest recente ontwikkelingen vanuit de diverse teams. 

Iedere dorpsbewoner is van harte welkom om aan te sluiten bij het sociale team om zaken aan te dragen of te bespreken met betrekking tot zorg en welzijn.

Mocht u vragen hebben of willen weten wanneer er een vergadering plaatsvindt, dan kunt u contact opnemen met Roel van Peperstraten van de afdeling Samenleving via telefoonnummer 0113 395 000 of gemeente@reimerswaal.nl.