Seniorenraad

De Seniorenraad probeert belangen te behartigen van inwoners van 55 jaar en ouder. De Seniorenraad wil dat alle ouderen in Reimerswaal volledig 'mee kunnen doen'.

Wat doet de Seniorenraad?

De Seniorenraad zal gevraagd en ongevraagd adviezen uitbrengen aan de gemeente en andere organisaties en/of instellingen zoals zorgaanbieders, welzijnsinstellingen, woningbouwverenigingen, e.d.

Hierbij valt te denken aan adviezen over bijvoorbeeld huisvesting, zorg, mobiliteit (openbaar vervoer), educatieve en recreatieve activiteiten. De Seniorenraad toetst voorgenomen beleid van de gemeente en instellingen aan de belangen en behoeften van senioren. Ze hebben slechts een adviserende taak en dus geen beslissingsbevoegdheid.

Verslag laatste vergadering

Het verslag van de laatste vergadering kunt u hier downloaden.