Seniorenraad

Het doel van de Seniorenraad is het leveren van een daadwerkelijke positieve bijdrage tot volwaardige participatie van ouderen in Reimerswaal door op hoofdlijnen de belangen te behartigen van alle inwoners van 55 jaar en ouder. Tegelijkertijd stelt de Seniorenraad zich ten doel door deze bijdrage de samenwerking tussen het gemeentebestuur en zijn inwoners van 55 jaar en ouder te optimaliseren.

Wat doet de Seniorenraad?

De seniorenraad zal gevraagd en ongevraagd adviezen uitbrengen aan de gemeente en andere organisaties en/of instellingen zoals zorgaanbieders, welzijnsinstellingen, woningbouwverenigingen, e.d.

Hierbij valt te denken aan adviezen over bijvoorbeeld huisvesting, zorg, mobiliteit (openbaar vervoer), educatieve en recreatieve activiteiten. De seniorenraad toetst voorgenomen beleid van de gemeente en instellingen aan de belangen en behoeften van senioren. Ze hebben uitsluitend een adviserende taak en dus geen beslissingsbevoegdheid.

Kunt u de pdf niet lezen? Neem dan contact met ons op via gemeente@reimerswaal of bel 0113 395 000.