Rioolverstopping

Algemeen

Gebruik het riool alleen waarvoor het is bedoeld. Medicijnen, vet en toiletdoekjes zijn schadelijk voor het riool en kunnen verstopping veroorzaken.

Verstopt riool?

  • Een verstopt riool of storing in uw drukrioleringsysteem meldt u altijd bij ons via telefoonnummer 0113 395 000 (buiten kantoortijden belt u bij spoed naar 06 53 70 24 70) of als het geen spoed heeft, online.
  • Een verstopping kan zowel in het particuliere als in het gemeentelijke gedeelte van de huisaansluiting voorkomen. Om de oorzaak te traceren is het ontstoppingsstuk leidend.
  • Bij een verstopping zijn alle kosten voor u als particulier, tenzij u via camerabeelden kunt aantonen dat het gemeentelijke deel van de huisaansluiting niet in orde is. Als laatstgenoemde het geval is, zijn de kosten (ook van de camera-inspectie) voor de gemeente. De kosten voor verstoppingen die veroorzaakt worden door onjuist gebruik, zijn altijd voor uw rekening.
  • Zit de oorzaak van de verstopping op het gemeentelijk gedeelte (vanaf het ontstoppingsstuk t/m hoofdriool)? Dan zal de gemeente onderzoek (laten) uitvoeren.
  • Wordt de ontstopping op uw perceel (t/m ontstoppingsstuk) aangetroffen? Dan dient u de verstopping zelf te verhelpen en zijn de kosten voor uw rekening.
  • Als u zonder overleg met de gemeente zelf een ontstoppingsbedrijf inschakelt, dan zijn de daarvoor verschuldigde kosten altijd voor eigen rekening, óók wanneer de verstopping op het gemeentelijke gedeelte zit.

Rioolverstopping melden (voor spoed bel 0113 395 000, buiten kantoortijden naar 06 53 70 24 70)