Rijksmonumenten

Algemeen

In Reimerswaal zijn volgens het Rijksmonumentenregister in totaal 31 monumenten.

Beschrijving

In het register ziet u welke dat zijn. 

Rijksmonumenten zijn gebouwen van minimaal 50 jaar oud die landelijk gezien een bepaalde cultuurhistorische, architectuurhistorische en/of stedenbouwkundige waarde vertegenwoordigen.

Archeologische monumenten zijn historische resten van menselijke bewoning en activiteiten die in de bodem bewaard zijn gebleven. Van de 31 monumenten kent Reimerswaal 2 archeologische monumenten. Dit zijn de Schaar van Waarde met bewoningssporen van het verdronken dorp Valkenisse en een terrein bij de buurtschap Vlake.

Gemeentelijke monumenten zijn gebouwen met een lokale waarde. De gemeente Reimerswaal heeft geen gemeentelijke monumenten.
Heeft uw pand de status van monument? Dan zijn er strenge regels voor werkzaamheden en verbouwingen. Voor de financiering is soms subsidie, een gunstige lening of belastingaftrek mogelijk.

Meer informatie? Neem telefonisch contact met ons op via 0113 395 000.

Regelen

Vergunning voor werkzaamheden aan monumenten

Voor werkzaamheden aan monumenten is vaak een omgevingsvergunning nodig. Doe hiervoor altijd eerst de vergunningscheck via het Omgevingsloket.

Voordat u een vergunning- of subsidieaanvraag indient, kunt u het best contact opnemen met de afdeling Bouwen, Milieu en Handhaving over de werkzaamheden die u wilt uitvoeren. Voor een subsidieaanvraag kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling.

Financiering onderhoud monumenten