Participatie

Algemeen

De gemeente Reimerswaal wil inwoners stimuleren om hun omgeving vroegtijdig te betrekken bij plannen in de leefomgeving. De Omgevingswet moedigt mensen met een idee of plan ook aan om met elkaar in gesprek te gaan. Dit wordt participatie genoemd. Lees hieronder meer over participatie voor kleine-, grote- en gemeentelijke projecten.

Participatieleidraad

Participatie is maatwerk: voor elke situatie wordt onderzocht wat de beste aanpak is. 

Inwoners en externe initiatiefnemers worden aangemoedigd deze leidraad/richtlijn te gebruiken voor zowel grote- als kleinschalige initiatieven. Het is een hulpmiddel om tot een passend participatieplan te komen en het op een goede manier uit te voeren. 

Deze leidraad helpt te bepalen:

 • waarom participatie gewenst is;
 • welke keuzes gemaakt moeten worden;
 • hoe geparticipeerd gaat worden.

Participatie bij kleinschalige initiatieven

Voorbeelden van kleinschalige initiatieven zijn het bouwen van een schuur of het plaatsen van een schutting. In het geval een initiatief met een kleine omvang in de eigen woonomgeving plaatsvindt kan participatie in veel gevallen op een eenvoudige manier plaatsvinden. De gemeente stimuleert iedere initiatiefnemer om aan enige vorm van participatie te doen. 

Voor participatie bij kleinschalige initiatieven kunt u deze leidraad te gebruiken. Het is een hulpmiddel om participatie op een goede manier uit te voeren. Het belangrijkste is dat u het gesprek met uw omgeving aangaat.

Waarom is een gesprek met de omgeving belangrijk? 

 1. Uw buren en anderen in uw omgeving stellen het op prijs om van u als initiatiefnemer over het plan te horen. U voorkomt dat mensen in uw omgeving worden verrast.
 2. Door in gesprek te gaan over uw plan, komt u erachter wat uw omgeving ervan vindt. U hoort wat mogelijk de verbeterpunten en zorgen zijn. Deze informatie kan u helpen om uw plan beter te maken, waardoor uw omgeving positiever is over uw plannen. 
 3. Als de omgeving uw plan kent of zelfs heeft meegedacht zal men mogelijk minder snel geneigd zijn om een klacht of bezwaar in te dienen. 
 4. Als voor het idee of plan een vergunning nodig is, moet u (de aanvrager) aangeven of u de omgeving bij de plannen betrokken heeft. Als u deze vraag met “ja” beantwoordt, moet u aangeven hoe dat is gedaan en wat u met de inbreng heeft gedaan. 

Hoe organiseer ik het gesprek met mijn omgeving?

 1. Ga na wie er iets van het plan gaan merken.
 2. Kom in contact met deze personen, dit kan bijvoorbeeld: 
  • bij een toevallige ontmoeting;
  • door een uitnodiging voor een bakje koffie met een gesprek; of
  • met een geschreven bericht, bijvoorbeeld via een mail.
 3. Maak bij voorkeur een kort verslag van het gesprek zodat nagelezen kan worden waarover is gepraat en wat er gezegd is. Laat de gesprekspartners meelezen in het verslag. Voor de vastlegging kan onderstaand formulier ''Participatieverslag'' worden gebruikt.

Participatie bij grootschalige initiatieven

Participatie is maatwerk: bij elke toepassing wordt onderzocht wat de beste aanpak is. Inwoners en externe initiatiefnemers worden aangemoedigd onderstaande leidraad te gebruiken bij grootschalige initiatieven. Het is een hulpmiddel om tot een passend participatieplan te komen en het op een goede manier uit te voeren. 

Deze leidraad helpt u te bepalen:

 • waarom participatie gewenst is;
 • welke keuzes gemaakt moeten worden;
 • hoe geparticipeerd gaat worden;
 • wat haalbaar is (verwachtingsmanagement).


Meer informatie over het hoe en waarom van participatie vindt u in ons participatiebeleid.

Participatietraject

In het geval van een project met een grotere impact op de directe omgeving of wanneer er mogelijk meer belanghebbenden zijn, vergt participatie ook een grotere inspanning. Dan wordt gesproken van een participatietraject. 

Start van een participatietraject

Zorg voor een goede voorbereiding. De participatieleidraad kent drie stappen in de voorbereiding op een participatietraject. Doorloop de beschreven stappen (analyse, aanpak en afspraken) en leg uw bevindingen vast in een participatieplan. Start de participatie pas nadat de drie stappen zijn doorlopen.