Participatie

Algemeen

De gemeente Reimerswaal stimuleert inwoners om hun omgeving vroegtijdig te betrekken bij plannen in de leefomgeving. De Omgevingswet moedigt mensen met een idee of plan ook aan om met elkaar in gesprek te gaan. Dit wordt participatie genoemd.

Participatie is maatwerk. Inwoners en externe initiatiefnemers worden aangemoedigd de participatieleidraad te gebruiken. Er is een eenvoudige leidraad voor kleine initiatieven en een leidraad voor grote initiatieven.

Participatie bij kleinschalige initiatieven

Voorbeelden van kleinschalige initiatieven zijn het bouwen van een schuurtje of het plaatsen van een schutting. Bij een klein initiatief in de eigen woonomgeving kan participatie vaak op een eenvoudige manier plaatsvinden. De gemeente stimuleert iedere initiatiefnemer om aan enige vorm van participatie te doen. 

Voor participatie bij kleinschalige initiatieven kunt u de leidraad te gebruiken. Het is een eenvoudig hulpmiddel om participatie op een goede manier uit te voeren. Het belangrijkste is dat u het gesprek met uw omgeving aangaat. U hoort dan wat uw omgeving van uw plannen vindt én u voorkomt dat mensen in uw omgeving erdoor worden verrast.  

Maak bij voorkeur een kort verslag van het gesprek. Daarvoor kunt u onderstaand formulier ''Participatieverslag'' gebruiken.

Participatie bij grootschalige initiatieven

Participatie is maatwerk: bij elke toepassing wordt onderzocht wat de beste aanpak is. Inwoners en externe initiatiefnemers worden aangemoedigd onderstaande leidraad te gebruiken bij grootschalige initiatieven. Het is een hulpmiddel om tot een passend participatieplan te komen en het op een goede manier uit te voeren. 

Deze leidraad helpt u te bepalen:

  • waarom participatie gewenst is;
  • welke keuzes gemaakt moeten worden;
  • hoe geparticipeerd gaat worden;
  • wat haalbaar is (verwachtingsmanagement).


Meer informatie over het hoe en waarom van participatie vindt u in ons participatiebeleid.

Participatietraject

In het geval van een project met een grotere impact op de directe omgeving of wanneer er mogelijk meer belanghebbenden zijn, vergt participatie ook een grotere inspanning. Dan wordt gesproken van een participatietraject. 

Start van een participatietraject

Zorg voor een goede voorbereiding. De participatieleidraad kent drie stappen in de voorbereiding op een participatietraject. Doorloop de beschreven stappen (analyse, aanpak en afspraken) en leg uw bevindingen vast in een participatieplan. Start de participatie pas nadat de drie stappen zijn doorlopen.