Overlijdensaangifte

Aangifte van overlijden doet u binnen zes dagen in de gemeente van overlijden.
Meestal geeft de uitvaartondernemer bij de gemeente aan dat iemand overleden is.

Beschrijving en afspraak maken

De overlijdensaangifte kunt u op twee manieren doorgeven:

Overlijden aangeven (met eHerkenning)

Het verlof tot begraven of cremeren en het uittreksel van de akte van overlijden wordt u per mail toegestuurd als u met eHerkenning aangifte doet.

Afspraak maken in het gemeentehuis

Als u een afspraak in het gemeentehuis heeft neemt u het volgende mee:

  • verklaring van overlijden van de arts of lijkschouwer
  • geldig identiteitsbewijs

Wat kost het?

Aan de aangifte van overlijden zijn geen kosten verbonden. Als u een uittreksel van de overlijdensakte wilt, dan kost deze € 14,00.

Goed om te weten

Er kunnen zich situaties voordoen waardoor de begrafenis of crematie niet uiterlijk op de zesde dag na het overlijden kan plaatsvinden, bijvoorbeeld door familieomstandigheden. Voor uitstel van begraven of cremeren tot na de zesde werkdag is toestemming nodig van de burgemeester van de gemeente waar het lichaam van de overledene zich bevindt. Meestal regelt de uitvaartondernemer dit uitstel.

Begraven of plaatsen van urn in Reimerswaal