Overlast door bedrijven, industrie of vliegbasis

Algemeen

Bij de RUD Zeeland kunnen inwoners terecht met klachten over milieuoverlast die (veelal) veroorzaakt wordt door bedrijven of bedrijvigheid.

Meldingen over overlast door vliegtuigen of helikopters van defensie kunnen bij defensie gemeld worden.

Overlast door bedrijven, horeca of industrie

Bij de RUD Zeeland kunnen inwoners terecht met klachten over milieuoverlast die (veelal) veroorzaakt wordt door bedrijven of bedrijvigheid.

De RUD Zeeland behandelt:

  • overlast veroorzaakt door bedrijven of industrieterreinen (denk aan geur-, geluid-, stof-, licht- of trillingshinder, bodem- of luchtverontreiniging
  • overlast door horecazaken
  • milieuschade veroorzaakt tijdens een incident
  • overlast in het buitengebied/natuurgebieden (bv. stropen, illegale houtkap)

Klacht of melding

De klacht of melding op het gebied van milieu kan telefonisch plaatsvinden bij de Milieuklachtencentrale via 0118 412323. Ook is het mogelijk om uw klacht in te dienen via de website van Milieuklachtencentrale.

Is er sprake van acute of ernstige overlast? Dan kunt u telefonisch contact opnemen met de milieuklachtenlijn. U kunt 24 uur per dag, 7 dagen per week bellen naar 0118 412323.

Klachten over gevaarlijke of onhygiƫnische zwemlocaties kunt u via telefoonnummer 0118 631700 melden of via de website van Milieuklachtencentrale.

Er is een particulier initiatief om milieuklachten via een landelijk opererende website door te zetten naar het bevoegd gezag. Wij verzoeken u deze site niet te gebruiken, omdat dit een grote vertraging (enkele dagen) kan opleveren in de behandeling van uw klacht. Het risico bestaat dan dat uw klacht niet kan worden opgelost.

Geluidsoverlast vliegbasis Woensdrecht

Defensie bereidt vliegbewegingen en militaire oefeningen zorgvuldig voor en probeert, indien mogelijk, vliegbewegingen zoveel als mogelijk te spreiden over de diverse oefengebieden in Nederland. Dit is essentieel voor oefenenden eenheden, maar ook voor u als omgeving. Daarnaast neemt Defensie veelvuldig deel aan oefeningen in het buitenland om het geluid en de belasting voor de leefomgeving te spreiden. Operationele maar ook klimatologische omstandigheden kunnen er voor zorgen dat vluchten en oefeningen anders verlopen dan vooraf aangekondigd.

Meer informatie over vliegbewegingen staat op www.defensie.nl/onderwerpen/vliegbewegingen

Via het twitteraccount van het Defensie Helikopter Commando (@dhcluchtmacht) wordt de omgeving met betrekking tot vliegbewegingen zoveel als mogelijk van de meest recente informatie en eventuele onvoorziene wijzigingen voorzien. Het is echter niet mogelijk iedere afzonderlijke vliegbeweging met de omgeving(en) te delen.

Helaas kan Defensie overlast niet voorkomen. Mocht u hinder ervaren en u wilt een klacht indienen, gebruik dan het online formulier: www.defensie.nl/onderwerpen/vliegbewegingen/klachten-geluidsoverlast

Mocht een training of oefening onverhoopt tot schade leiden dan is het belangrijk dat betrokkene een schade afhandelingsverzoek indient bij de Sectie Claims van Defensie en hiervan melding maakt op het digitale klachtenformulier. De Sectie Claims van Defensie behandelt alle schademeldingen zorgvuldig. Meer informatie: zie www.defensie.nl/onderwerpen/klachten-en-schadeclaims/schade-melden.