Overlast door bedrijven of industrie

Algemeen

Bij de RUD Zeeland kunnen inwoners terecht met klachten over milieuoverlast die (veelal) veroorzaakt wordt door bedrijven of bedrijvigheid.

De RUD Zeeland behandelt:
• overlast veroorzaakt door bedrijven of industrieterreinen (denk aan geur-, geluid-, stof-, licht- of trillingshinder, bodem- of luchtverontreiniging)
• milieuschade veroorzaakt tijdens een incident
• overlast in het buitengebied/natuurgebieden (bv. stropen, illegale houtkap)

Klacht of melding

De klacht of melding op het gebied van milieu kan telefonisch plaatsvinden bij de milieuklachtencentrale via 0118 412323. Ook is het mogelijk om uw klacht in te dienen via de website van RUD Zeeland of via milieumeldpunt@rud-zeeland.nl.

Klachten over gevaarlijke of onhygiënische zwemlocaties kunt u via telefoonnummer 0118 631700 melden. Ook e-mailen is mogelijk: zwemwater@rud-zeeland.nl.

Er is een particulier initiatief om milieuklachten via een landelijk opererende website door te zetten naar het bevoegd gezag. Wij verzoeken u deze site niet te gebruiken, omdat dit een grote vertraging (enkele dagen) kan opleveren in de behandeling van uw klacht. Het risico bestaat dan dat uw klacht niet kan worden opgelost.