Onkruidbestrijding en straatreiniging

Algemeen

Zwerfafval wordt geveegd en geraapt en herfstblad wordt met bladblazers naar de rijbaan geblazen. De veegwagen kan het daarna opvegen.

Onkruid

In de openbare ruimte is het gebruik van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen verboden. Ook reinigingsmiddelen, zoals chloor en schoonmaakazijn, zijn schadelijk voor u en voor het milieu.

Wij bestrijden het onkruid daarom door te vegen en te borstelen met hete lucht en heet water. Dit gebeurt door een aannemer. De aannemer kiest zelf hoe hij het onkruid (zonder bestrijdingsmiddelen) verwijdert. Er zijn afspraken tussen de gemeente en de aannemer over hoe het straatbeeld er gedurende het jaar uit moet zien. De aannemer bepaalt vervolgens zelf waar en wanneer het nodig is om onkruid te verwijderen. 

U kunt helpen de openbare ruimte schoon te houden: door uw eigen perceel schoon te houden en onkruid voor de zaadzetting weg te halen.

De onkruidgevoelige ruimte tussen bijvoorbeeld uw schutting en de stoep kunt u opvullen met een voegmiddel, zoals gietbeton. Om schade aan heggen, tuinafscheidingen en gevels te voorkomen vragen wij u om de 20 cm verharding langs uw erfgrens ook zelf goed te vegen en overhangende beplanting te snoeien.

Folder Onkruidbestrijding

Folder Onkruidbestrijding