Ongedierte

Algemeen

De gemeente heeft de zorg voor de woonomgeving en het onderhouden en beheren hiervan. Ziet u ongedierte op gemeentelijk grondgebied, dan horen wij dit graag van u.

Voor het bestrijden van ongedierte op particulier grondgebied kunt u het beste contact opnemen met een specialistisch bedrijf. Overlast van ongedierte zoals mieren, slakken en bladluizen kunt u zelf bestrijden. De manier waarop u dit kunt doen verschilt per diersoort. Groter ongedierte kunt u beter niet zelf bestrijden. Laat dit altijd doen door een deskundig bedrijf.

Last van ratten?

Alleen op de volgende locaties wordt de rattenbestrijding uitgevoerd voor rekening van de gemeente:

  • in openbaar gebied binnen de bebouwde kom;
  • bij particulieren binnen en buiten de bebouwde kom;
  • bij particulieren met een boerderij waar géén bedrijfsmatige activiteiten zijn.

Voor rattenbestrijding op deze locaties kunt u contact opnemen met Kik Ongediertebestrijding.

Voor meldingen:
Kik Ongediertebestrijding
0111 - 218 000
info@gripmetkik.nl

Let op: op de volgende locaties is de rattenbestrijding niet voor rekening van de gemeente Reimerswaal, maar voor eigen rekening van de particulier of het bedrijf:

  • bij bedrijven binnen en buiten de bebouwde kom;
  • bij (bedrijfs-)woningen behorende bij een agrarisch-, fruitteelt- of ander bedrijf dat een bijzondere aantrekkingskracht heeft op ongedierte.

Heeft u op één van deze locaties overlast van ratten, dan bent u vrij in de keuze van ongediertebestrijder en zijn de kosten voor uw eigen rekening.

Wespen en muizen

Voor de bestrijding van ander ongedierte, zoals bijvoorbeeld wespen en muizen, moet u voor eigen rekening contact opnemen met een particulier bestrijdingsbedrijf. Indien een wespennest zich op openbaar terrein dicht bij een sport- of speelvoorziening bevindt, dan kunt u hiervan online melding doen.

Eikenprocessierups

De eikenprocessierups is de rups van een nachtvlinder. Op eikenbomen in vrijwel heel Nederland kan men in de maanden mei, juni en juli behaarde rupsen aantreffen die in colonne over de stam lopen. Door contact met de brandharen van deze rups kunnen klachten ontstaan zoals jeuk, huiduitslag, irritatie aan de ogen of aan de luchtwegen. Vermijd elk contact met de rupsen, lege nesten en resten ervan. 

Wanneer u eikenprocessierups constateert kunt u uw melding via de gemeente online doorgeven. Omschrijf de locatie zo duidelijk mogelijk en geef hierbij aan of ze zich bevinden in de nabijheid van sport-, spel- of openbare wandelvoorzieningen. Rupsen in particuliere bomen bestrijdt de gemeente niet. U kunt hier zelf een bedrijf voor inschakelen. De kosten hiervan zijn voor uw eigen rekening.