Mantelzorgers, registratie

  • 1 Huidige: Gegevens mantelzorger
  • 2 Gegevens mantelzorg
  • 3 Ondersteuning
  • 4 Opname in mantelzorgbestand
  • 5 Voorbeeldweergave
  • 6 Voltooid
Verplicht Aanduiding van verplicht veld
Uw gegevens Verplicht

Een mantelzorger is iemand die onbetaald zorgt voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind, of ander familielid, vriend of kennis. Een mantelzorger is geen beroepsmatige zorgverlener maar geeft zorg omdat hij, zij een persoonlijke band heeft met diegene voor wie hij of zij zorgt. Mantelzorg is niet de alledaagse zorg voor bijvoorbeeld een gezond kind. Een mantelzorger kiest er niet voor om te zorgen: het overkomt je omdat je een emotionele band hebt voor degene die zorg nodig heeft.