Maaien in de gemeente

Algemeen

De gemeente Reimerswaal beheert de openbare groenvoorzieningen. Wat maaien we en wanneer?

Handig om te weten

  • De gemeente maait het gras van gazons, speelveldjes, bermen, parken, braakliggende terreinen en van sommige dijken, watergangen en vijvers.
  • Gemeentelijke gazons worden 1 keer per twee weken gemaaid.
  • Bermen worden 2 keer per jaar, in juli en oktober, gemaaid.
  • Onkruid op verhardingen wordt geborsteld, gebrand of met heet water bestreden.

Werkwijze maaien gazons

Onze gazonmaaiers werken volgens het mulch-principe. Mulchen wordt ook wel grasrecycling genoemd. Het gemaaide gras wordt nadat het is afgesneden, eerst heel fijn versnipperd en in de graszode geduwd. Het is een eenvoudige, en natuurlijke benadering van gazononderhoud. Het bespaart tijd en geld, het is beter voor het milieu door minder uitstoot en het is beter voor de graszode doordat er minder over gereden wordt.

Gras op de weg

Helaas komt het vooral bij natte weersomstandigheden voor dat maaisel aan de banden blijft plakken en op de verhardingen terecht komt. Dit gras verdwijnt meestal redelijk snel door de zon en de wind. Als er erg veel gras ligt, proberen we dat zo snel mogelijk op te ruimen. Onze maaiers zijn daarom voorzien van bladblazers. De chauffeur schat in of dat nodig.

Staat het gras ergens zo hoog dat er een onveilige situatie ontstaat of is het gras op een speelveldje te hoog, dan kunt u dit online melden.

Gazons en speelveldjes

  • 18 tot 20 keer per jaar, dat is ongeveer eens per 7 tot 10 werkdagen. Hierbij houden we wel rekening met de (weers)omstandigheden op dat moment.
  • We maaien van begin april tot half november.
  • Reimerswaalse gazons bevatten diverse inheemse (on)kruiden. Deze dragen bij aan de biodiversiteit van het openbaar groen.

Grasterreinen, bermen en braakliggende terreinen

Deze maaien we 2 of 5 keer per jaar, afhankelijk van het gebruik en potentiële natuurwaarde. Als het belangrijk is voor de verkeersveiligheid, worden de bermen 5 keer per jaar gemaaid.

Braakliggende bouwpercelen van de gemeente worden 5 keer per jaar gemaaid. Dit tot het moment van de grondoverdracht. Daarna is de (nieuwe) eigenaar verantwoordelijk voor het beheer.

Gebieden of terreinen waar natuurwaarden worden nagestreefd

1 keer per jaar (hooilandbeheer) of gefaseerd ‘sinusmaaien’. Op plekken waar ongewenst riet of de reuzenberenklauw ervoor zorgen dat er niet veilig gewandeld of gespeeld kan worden, wordt er vaker gemaaid.

Parken en dijken

Parken aan de dorpsranden en dijken worden 2 keer per jaar gemaaid.  Sommige dijktaluds binnen de bebouwde kom Yerseke worden 5 keer per jaar gemaaid. Hierover zijn afspraken met aanwonenden en de recreatiesector.

Bloembollen

Na de bloei is het belangrijk dat het loof 7 weken met rust gelaten wordt. In die periode neemt de bloembol weer de voedselvoorraad op voor het volgende bloeiseizoen. Het kan dan dus eventjes rommelig ogen, maar het is belangrijk dat er dus even niet gemaaid wordt, zodat we het volgende jaar weer mooie bloemvelden hebben.

Watergangen en vijvers

  • Watergangen worden 1 of 2 keer per jaar gemaaid, afhankelijk van de functie waterberging of afvoerkanaal bij hevige neerslag.
  • Vijvers worden 1 of 2 keer per jaar gemaaid.
  • Watergangen worden om de 8 jaar gebaggerd, het slib wordt dan op de naastgelegen onderhoudsstrook verspreid. Als er geen ruimte is om het slib uit te spreiden, wordt het slib afgevoerd.