Leerplicht en recht op onderwijs

Algemeen

Ieder kind in Nederland heeft recht op onderwijs. Jongeren zijn leerplichtig tot hun 18e jaar, óf totdat ze een startkwalificatie hebben gehaald (een HAVO-, VWO- of MBO-diploma vanaf niveau 2 of hoger).

Ook worden jongeren tussen de 18 en 23 jaar die deze startkwalificatie niet hebben, gestimuleerd om weer een opleiding te volgen.

De gemeente ziet toe op de naleving van de Leerplichtwet en de Wet Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC). De 7 gemeenten van de Oosterschelderegio, namelijk Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland en Tholen, hebben hiervoor het RBL opgericht. RBL staat voor Regionaal Bureau voor Leerplicht/RMC Oosterschelderegio. Het RBL helpt jongeren, ouders en scholen bij het oplossen van problemen die een succesvolle schoolcarrière in de weg staan.

Meer informatie

Bezoekadres
M.A. de Ruijterlaan 2
4461 GE  GOES

Postadres
Postbus 2118
4460 MC  GOES

Telefoon: 0113 249 780
Email: rbl@goes.nl
Website: www.lereninzeeland.nl