Leerlingenvervoer

Algemeen

Voor het aanvragen van leerlingenvervoer kunt u terecht bij het Loket Leerlingenvervoer van het Samenwerkingsverband Oosterschelderegio (SWVO) in Goes. Dit loket zorgt voor de administratieve uitvoering van het leerlingenvervoer van de gemeenten Reimerswaal, Goes, Kapelle, Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland en Tholen.

Beschrijving

Ieder kind heeft recht op onderwijs. De ouder of verzorger moet er zelf voor zorgen dat het kind iedere dag op school komt. 
Over het algemeen is dat geen probleem; de school ligt vaak op loop- of fietsafstand van de woning of verblijfplaats of is zelfstandig met het openbaar vervoer te bereiken. Maar dat geldt niet voor ieder kind. Sommige kinderen hebben bijvoorbeeld een beperking, of gaan naar een speciale school die een eindje uit de buurt ligt. 
Als deze kinderen in de gemeente Reimerswaal,  Goes, Noord-Beveland, Kapelle, Tholen of Schouwen-Duiveland wonen, kunnen zij mogelijk in aanmerking komen voor leerlingenvervoer door één van de aangesloten vervoersbedrijven. 

Hoe werkt het?

Het leerlingenvervoer is wettelijk geregeld in de Verordening Leerlingenvervoer van de gemeente. Leerlingenvervoer is bedoeld voor:

 • Leerlingen in het speciaal onderwijs;
 • Leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs;
 • Leerlingen van een speciale school voor basisonderwijs die verder weg is gelegen dan zes kilometer;
 • Leerlingen die een basisschool met bijzondere richting bezoeken (op basis van geloof of levensovertuiging) en hiervoor verder moeten reizen dan zes kilometer;
 • Leerlingen met een structurele beperking in het regulier basis- of voortgezet onderwijs.

Leerlingenvervoer gaat over de reis tussen school en de woning. Welk vervoer valt niet onder leerlingenvervoer?

 • Vervoer naar buitenschoolse opvang of een oppasadres;
 • Vervoer naar een dagbehandeling of therapeut;
 • Vervoer naar dokter of ziekenhuis;
 • Vervoer naar een logeerhuis;
 • Vervoer naar het werkadres van de ouder of verzorger;
 • Vervoer naar (sport)clubs of zwembad;
 • Vervoer buiten de schooltijden.