Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (adrescontrole)

Algemeen

Op het juiste woonadres ingeschreven staan is van groot belang. Voor u als inwoner én voor de overheid. Alle overheidsdiensten gebruiken daarvoor de Basisregistratie Personen (BRP), die de gemeente onderhoudt. Zorg, onderwijs, politie, sociale dienst: overal speelt uw adres een belangrijke rol. Tegelijkertijd is het adresgegeven het meest veranderlijke gegeven in de BRP en daarmee het meest foutgevoelig. Daarom voeren wij, in twijfelgevallen, controles uit.

Landelijke Aanpak Adreskwaliteit

Voor goede adrescontrole werkt de gemeente Reimerswaal mee met de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit. Overheidsdiensten geven hun twijfels over de bewoning van een adres door aan de gemeente. Bij voldoende twijfel volgt een onderzoek. Met een verkeerd woonadres in de BRP is bijvoorbeeld adresfraude of misbruik van toeslagen mogelijk en kunnen we mensen die zorg of (schuld)hulp nodig hebben niet bereiken.

Huisbezoek

Adresonderzoek kan bestaan uit een huisbezoek. Om zo min mogelijk bewoners daarmee lastig te vallen gebeurt dat pas bij serieuze twijfel. Het onderzoek voldoet aan de regels voor privacybescherming en onderzoekers moeten zich legitimeren.

Het kán dus voorkomen dat uw adres wordt onderzocht. Dat betekent niet altijd dat de gemeente fraude vermoedt. Wanneer blijkt dat correctie van de BRP-registratie nodig is, zal de gemeente dat aan de bewoners melden. Bij voldoende bewijs is de gemeente bevoegd en verplicht die registratie te wijzigen, zo nodig zonder instemming van betrokkenen. Dat kan gevolgen hebben voor toeslagen, uitkeringen en andere regelingen.

Zelf verantwoordelijk

Iedereen is volgens de wet zelf verantwoordelijk voor een juiste registratie in de BRP: wie verhuist moet dat melden aan de gemeente. Controleer zelf of u goed staat geregistreerd op MijnOverheid.nl door in te loggen met uw DigiD. Correcties kunt u doorgeven aan de gemeente via de website of met een afspraak persoonlijk aan de balie. Bent u slachtoffer van adresmisbruik? Vraag dan om een adresonderzoek. 

Heeft u vragen? Neem dan telefonisch contact op met de gemeente via 0113 395 000 of stuur een e-mail naar gemeente@reimerswaal.nl.