Kavels voor woningbouw

Algemeen

Wie wil dat nu niet? Uw eigen droomhuis ontwerpen en bouwen. Helemaal volgens uw smaak en wensen. De gemeente Reimerswaal biedt in de verschillende kernen bouwkavels aan. Op deze stukken grond kunt u zelf binnen de geldende regels een huis bouwen. Een architect en aannemer kunnen u hierbij helpen. U kunt de bouwkavels aankopen of in erfpacht nemen. Hieronder leest u de mogelijkheden voor Steehof III Yerseke. Momenteel zijn er geen woningbouwkavels in andere wijken beschikbaar.

Wel zijn inmiddels door de raad twee locaties aangewezen waar in de toekomst woningbouw zal gaan plaatsvinden. Het betreft de locatie Smalleweg/Postweg te Yerseke en de locatie Achterwegje te Kruiningen. De verwachting bestaat dat deze locaties binnen enkele jaren kunnen worden uitgegeven ten behoeve van woningbouw.

Steehof III in Yerseke

In het overzicht hieronder kunt u zien welke kavel er momenteel onder optie is. Indien de kavel terugkomt, zullen we de aangelegde reservelijst op volgorde afgaan en de gegadigden per mail en telefonisch (mits er een telefoonnummer bij ons bekend is) benaderen. U krijgt dan 3 dagen de tijd om te beslissen of u de aangeboden kavel in optie wenst te nemen of dat u uw plaats op de reservelijst wenst te behouden.

Let op, aan de maten en de grondprijzen kunnen geen rechten worden ontleend. De overige kavels in de Steehof III zijn definitief uitgegeven en staan daarom niet meer in onderstaande tabel.

Overzicht kavels Steehof III
Kavelnr.Aangewezen woningtypeVoorlopige oppervlakte in m2Status
6vrijstaand721optie

*Voor de actuele grondprijzen verwijzen wij u naar de Grondprijsbrief 2023.

Duurzame woningen

Dit laatste deel van de Steehof wordt de eerste gasloze wijk in onze gemeente. In deze wijk streven we samen met de nieuwe bewoners naar een hoge mate van verduurzaming. Daarom zijn we momenteel hard bezig met een aantal zaken om de toekomstige bewoners hierin zo goed mogelijk te kunnen faciliteren. 

Omdat niet meer op het gasnet mag worden aangesloten, zal bij nieuwbouw ingezet moeten worden op duurzame warmte. Een voor de hand liggende optie is volledig elektrisch waarbij gebruik wordt gemaakt van een warmtepomp. Een warmtepomp kent verschillende bronnen zoals de buitenlucht en de ondergrond. Het meest efficiënte systeem is een bodemenergiesysteem (dus ondergrond). Om de beschikbare bodemenergie in de ondergrond zo efficiënt mogelijk te gebruiken en om te voorkomen dat de systemen elkaar onderling gaan beïnvloeden heeft de gemeente voor de wijk een bodemenergieplan opgesteld en is de wijk aangewezen als interferentiegebied. Dat betekent dat alle aan te leggen bodemenergiesystemen aan bepaalde regels en voorwaarden moeten voldoen. Het dient als basis voor iedereen die in de wijk een systeem wil aanleggen dat gebruikmaakt van bodemwarmte.

Daarnaast willen wij toekomstige bewoners op weg kunnen helpen met het bouwen van een energieneutrale en/of duurzame woning. Dit is ook benoemd in de informatiebrochure.

Informatie

Voor de meest actuele informatie kunt u contact opnemen met Jolanda Stoutjesdijk via e-mail j.stoutjesdijk@reimerswaal.nl of telefonisch 0113 395 000.