Iemand machtigen (volmacht verlenen)

Algemeen

Kunt u tijdens de verkiezingen niet zelf naar het stembureau gaan? Dan kunt u een andere kiezer voor u laten stemmen. Dit heet iemand machtigen. De andere kiezer brengt dan namens u een volmachtstem uit.

Regels voor een volmacht

  • de persoon die u machtigt mag zelf ook stemmen voor de Provinciale Staten in Zeeland en/of het Waterschap Scheldestromen;
  • de persoon die u machtigt kan de volmachtstem alleen tegelijk met zijn of haar eigen stem uitbrengen;
  • iemand kan maximaal 2 volmachten aannemen. Samen met de eigen stem kunnen er dus 3 stemmen (per verkiezing) uitgebracht worden.

Iemand machtigen kan op 2 manieren, via een schriftelijke volmacht of door de stempas in te vullen en samen met een (kopie of foto) van het legitimatiebewijs mee te geven.

Schriftelijke volmacht aanvragen

Het schriftelijk volmachtbewijs waarmee kan worden gestemd, wordt opgestuurd aan degene die voor u stemt. U ontvangt zelf ook een bericht.

Bij de aanvraag voor de schriftelijke volmacht zijn uw gegevens gecontroleerd. Daarom hoeft de persoon die voor u stemt geen kopie van uw identiteitsdocument te laten zien.

Een schriftelijke volmacht aanvragen kon tot en met 10 maart 2023, 17.00 uur.

Volmacht via de achterkant van de stempas

U kunt iemand ook eenvoudig machtigen door de achterkant van uw stempas in te vullen. De stempas ontvangt u eind februari/begin maart 2023.

De persoon die namens u stemt:

  • neemt uw ingevulde stempas mee naar het stembureau;
  • neemt een kopie of een duidelijke digitale foto van uw identiteitsbewijs mee;
  • moet zélf ook op dat moment voor dezelfde verkiezing(en) stemmen.

Zet allebei uw handtekening op de stempas. Anders is de volmacht niet geldig.