Huwelijk/geregistreerd partnerschap

Wilt u trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan in de gemeente Reimerswaal? U kunt via de onderstaande knop alvast zien (u hoeft nog niet in te loggen met DigiD), welke data en tijdstippen nog beschikbaar zijn. Ook kunt u kijken welke trouwambtenaar uw voorkeur heeft.

Voorwaarden huwelijk/geregistreerd partnerschap

 • u en uw partner zijn allebei 18 jaar of ouder.
 • u mag niet al getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben.
 • u mag niet trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan met uw eigen kind, broer, zus, ouder, grootouder, kleinkind, halfbroer of halfzus.
 • u mag niet gedwongen worden om te trouwen.
 • staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.
 • de melding van uw voorgenomen huwelijk/partnerschap moet minimaal 2 weken en maximaal 1 jaar voor de trouw- of registratiedatum worden aangegeven.

Melding voorgenomen huwelijk/partnerschapsregistratie (met DigiD en iDEAL)

Wat kost het?

De kosten voor een huwelijk/partnerschapsregistratie in het gemeentehuis van de gemeente Reimerswaal zijn als volgt:

Tijdstip Prijs 2022
dinsdag om 09.00 uur en om 09.30 uur gratis*
maandag t/m vrijdag tussen 08.30 en 16.30 uur € 352,00
zaterdag tussen 08.30 en 16.30 uur € 622,00

* zie gratis huwelijk/geregistreerd partnerschap

In de gemeente Reimerswaal is het mogelijk om op aanvraag op een eigen locatie een huwelijk of geregistreerd partnerschap aan te gaan. De kosten daarvoor zijn: 

Tijdstip Prijs 2022 (incl. bode*) Prijs 2022 (excl. bode)
maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 16.30 uur € 352,00 € 310,00
zaterdag van 08.30 uur tot 16.30 uur € 462,00 € 352,00

* De bode kan die dag voor u de ceremoniemeester zijn namens de gemeente Reimerswaal tijdens de huwelijksvoltrekking/geregistreerd partnerschap.

De kosten voor een trouwboekje zijn in 2022 € 46,30. U kunt de keuze voor uw trouwboekje aangeven in de online melding.

Gratis huwelijk/geregistreerd partnerschap

 • mogelijk op dinsdag om 9.00 uur of om 9.30 uur.
 • de voltrekking is in het gemeentehuis.
 • u krijgt geen toespraak.
 • u kunt geen trouwambtenaar kiezen.
 • uw gezelschap bestaat uit het bruidspaar/geregistreerd partners, getuigen (maximaal 4) en de trouwambtenaar.

Keuzelocatie

De gemeente heeft als vaste trouw-/partnerschapslocaties de raadszaal in het gemeentehuis in Kruiningen.

Wilt u trouwen/registreren op een andere locatie? Dan geldt de volgende procedure:

 • De aanstaande partners dienen tenminste 3 maanden voor de datum van het huwelijk/partnerschapsregistratie een schriftelijk verzoek in bij burgemeester en wethouders (gericht aan het hoofd van de afdeling Dienstverlening).
 • Tegelijk met het verzoek wordt een overeenkomst meegestuurd tussen de aanstaande partners en de eigenaar/beheerder van de betreffende locatie (ook te vinden in het aanvraagformulier).
 • Na ontvangst van de formulieren wordt de locatie op geschiktheid beoordeeld door of namens het hoofd van de afdeling Dienstverlening.
 • De aanstaande partners en de eigenaar/beheerder van de locatie worden schriftelijk op de hoogte gesteld van het besluit.

Kunt u de pdf niet lezen? Neem dan contact met ons op via gemeente@reimerswaal.nl of bel 14 0113.

Eigen trouwambtenaar

Voorwaarden onbezoldigd buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (trouwambtenaar) voor één dag:

 • De te benoemen persoon moet tenminste 18 jaar of ouder zijn. 
 • Het verzoek tot benoeming wordt gedaan door het aanstaande bruidspaar/geregistreerde partners.
 • De eigen trouwambtenaar moet zijn beëdigd bij de Rechtbank.
 • Als de trouwambtenaar beëdigd is bij de Rechtbank, dan wordt hij/zij benoemd door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Reimerswaal.

Kunt u de pdf niet lezen? Neem dan contact op met ons via gemeente@reimerswaal.nl of bel 14 0113.

Meer informatie

Huwelijksvermogensrecht per 1 januari 2018

Als u vanaf die datum getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt, dan is dit met beperkte gemeenschap. Eigen vermogen dat voor de datum van de voltrekking is opgebouwd en erfenissen en schenkingen vallen in het nieuwe systeem buiten de gemeenschap.

Wilt u weten wat dit voor u betekent of wilt u wel in gemeenschap van goederen of onder huwelijkse voorwaarden uw verbintenis aangaan? Neem dan contact op met een notaris.

Ook op www.trouwenengeldtest.nl  kunt u online testen wat het beste bij u past.

Huwelijksdispensatie

Voldoet u niet aan de voorwaarden voor een huwelijk of partnerschap? Dan kan de minister van Veiligheid en Justitie toestemming geven om toch te trouwen of een partnerschap te sluiten. Bijvoorbeeld als de personen die willen trouwen broer en zus van elkaar zijn door adoptie. Dit heet huwelijksdispensatie.

Erkenning van een in het buitenland gesloten huwelijk
Een huwelijk waarin één of beide partners jonger zijn dan 18 jaar wordt in Nederland niet erkend.

Woonachtig in het buitenland?

Woont u beiden buiten Nederland en is in ieder geval één van u Nederlander? Dan doet u de melding bij de gemeente Den Haag.

 • Doe de melding uiterlijk 14 dagen voordat u gaat trouwen.
 • U kunt niet eerder dan 1 jaar voor de huwelijksdatum de melding doen.
 • Bij de melding geeft u in totaal 2, 3 of 4 meerderjarige personen op als getuigen.

Geregistreerd partnerschap omzetten in huwelijk

U kunt uw geregistreerde partnerschap omzetten in een huwelijk. Dan moet u bij de gemeente een akte van omzetting laten opmaken.

Verhuizen na uw huwelijk

Gaat u na uw huwelijk verhuizen en blijft u in Reimerswaal wonen? Geef dan meteen uw verhuizing door.