Huisvesting arbeidsmigranten

Algemeen

Om goede en veilige huisvesting van arbeidsmigranten te stimuleren en overlast te voorkomen, zijn binnen de gemeente Reimerswaal regels opgesteld.

Regels huisvesting arbeidsmigranten

In deze beleidsregels staat hoe de gemeente Reimerswaal omgaat met de huisvesting van arbeidsmigranten en wat de structurele en tijdelijke mogelijkheden voor huisvesting in het buitengebied en binnen de kernen zijn.

Naast de beleidsregels kennen we ook de beleidsnota. Deze nota vormt een toelichting op de regels, omschrijft de geschiedenis, de totstandkoming, de achtergronden en vormt een onlosmakelijke geheel met de beleidsregels.

De ‘Beleidsregels ten behoeve van de huisvesting van arbeidsmigranten 2023’ en de Beleidsnota kunt u als volgt raadplegen:

Beleidsregels en beleidsnota

Sinds 1 januari 2023 is het beleid gewijzigd. De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Verplichting tot het voeren van een keurmerk voor alle huisvestingsvormen;
  • Cirkelbeleid in de kernen vervalt (geen nieuwe omgevingsvergunningen meer);
  • Huisvesten personeel derden is mogelijk in vaste gebouwen in het buitengebied bij vergunde locaties (aanvullende omgevingsvergunning vereist);
  • Opvang tijdelijke noodsituaties mogelijk in het buitengebied bij vergunde locaties;
  • Regels versoepeld voor tijdelijk gehuurde mobiele huisvesting (met omgevingsvergunning).

Verzoek voor noodopvang

Per 1 januari 2023 is het mogelijk om tijdelijke opvang aan te vragen in noodsituaties, op vergunde locaties. Zie paragraaf 3.4.3 in de Beleidsnota, u vindt deze onderaan als bijlage van de Beleidsregels). Gebruik voor het doen van de aanvraag onderstaand formulier: 

Tijdelijke noodopvang buitengebied aanvragen (met of zonder DigiD)

Kaart per kern

Om inzichtelijk te maken welk pand een vergunning heeft, hebben we kaarten gemaakt van de kernen. Omdat per 1 januari 2023 het cirkelbeleid is vervallen en er geen nieuwe vergunningen meer worden verleend, komen er geen locaties meer bij. Als vergunningen worden ingetrokken, worden de kaarten nog wel aangepast. Kijk onder het kopje 'Te downloaden' naar de kaarten per kern. Voor vergunde locaties in het buitengebied (buiten de kernen) geldt geen afstandscriterium.

Voor al uw vragen en opmerkingen over huisvesting van arbeidsmigranten zijn we bereikbaar via gemeente@reimerswaal.nl of via telefoonnummer 0113 395 000.

Kunt u de pdf's niet lezen? Neem dan contact met ons op via gemeente@reimerswaal.nl of bel 0113 395 000.