Huisvesting arbeidsmigranten

Om goede en veilige huisvesting van arbeidsmigranten te stimuleren en overlast te voorkomen, zijn binnen de gemeente Reimerswaal regels opgesteld. In deze beleidsregels staat hoe de gemeente Reimerswaal omgaat met de huisvesting van arbeidsmigranten en wat de structurele en tijdelijke mogelijkheden voor huisvesting in het buitengebied en binnen de kernen zijn.

Ook wordt vermeld waaraan de huisvesting moet voldoen om in aanmerking te komen voor een omgevingsvergunning voor de activiteit “planologisch strijdig gebruik”.

Kaart per kern

Om inzichtelijk te maken welk pand een vergunning heeft, hebben we kaarten gemaakt van de kernen. Rond elke vergunning is een cirkel getekend van 250 meter (straal 125 meter). Tussen een bestaande en een nieuwe locatie moet dus minimaal 250 meter zitten. De overlappende cirkels komen voort uit een nulmeting in 2010. Als eenmalige bonus voor het vrijwillig melden van een locatie, gold toen het afstandscriterium niet. Als er nieuwe vergunningen worden verleend of ingetrokken, worden de kaarten aangepast. Kijk onder het kopje 'Te downloaden' naar de kaarten per kern. Voor vergunde locaties in het buitengebied (buiten de kernen) geldt geen afstandscriterium met uitzondering van de buurtschappen Stationsbuurt en Bath.

Voor al uw vragen en opmerkingen over huisvesting van arbeidsmigranten zijn we bereikbaar via handhaving@reimerswaal.nl of via telefoonnummer 0113 395 000.

Wat zijn de regels?

Beleid Reimerswaal | Huisvesting arbeidsmigranten

Kunt u de pdf's niet lezen? Neem dan contact met ons op via gemeente@reimerswaal.nl of bel 0113 395 000.