Historie

Algemeen

Reimerswaal was in de vijftiende eeuw de derde stad van Zeeland geworden , noteert de Nederlandse bewerker J.P. Guépin van het Duitse boek ‘Versunkene Städte’. Vanuit Reimerswaal zeilden schepen naar Vlaanderen, Engeland, Frankrijk en de Oostzeehavens. Reimerswaal lag op de route naar Antwerpen. De vaarroute liep toen door de Oosterschelde. Naast deze handel vormden het winnen van zout en de meekrapteelt de belangrijkste bronnen van bestaan.

Het oude Reimerswaal

Een gelukkige en welvarende stad , schrijft dezelfde schrijver in zijn boek. Maar, het tij keert. De reeks rampen begon met een brand en het was daarna het water dat het oude Reimerswaal ten ondergang stuurde. De dijken, die misschien wel niet goed beheerd werden, braken regelmatig. Misschien heeft het afgraven van veen, nodig voor de zoutwinning, ook wel bijgedragen tot verzwakking van de dijken. Tussen 1530 en 1570 drong het water zevenmaal Reimerswaal binnen.

De geuzen veroverden de stad in 1573 en brandden Reimerswaal plat. Drie jaar lang was de stad verlaten. Toch keerden enkele bewoners terug in de hoop de stad op te bouwen. Dit lukte nauwelijks. Aan het begin van de zeventiende eeuw was Reimerswaal gereduceerd tot een dorp bestaande uit enkele bouwvallige huizen. In 1626 en 1632 verkochten de Staten van Zeeland de restanten van de huizen en wallen. Aan het eind van de zeventiende eeuw resteerde van Reimerswaal een klein eiland met enkele ruïnes. Begin achttiende eeuw verdween ook dit laatste restant in de golven van de Oosterschelde. In 1978 is een schutsluis op één van rijkste archeologische monumenten van Nederland gebouwd. De restanten liggen vanaf die tijd onder een laag asfalt.

Het nieuwe Reimerswaal

Was de ondergang van het oude Reimerswaal grotendeels het gevolg van de natuur, het ontstaan van het nieuwe Reimerswaal was aan het einde van de jaren zestig puur mensenwerk. De datum van de herindeling was 1 januari 1970. De gemeenten Kruiningen, Yerseke, Krabbendijke, Waarde en Rilland-Bath gaan op in de nieuwe gemeente Reimerswaal. Hansweert hoorde al bij Kruiningen, evenals een groot gedeelte van Oostdijk.

In het nieuwe Reimerswaal is er ruimte. In oppervlakte is het één van de grootste gemeenten van Zeeland. De meer dan 22.000 inwoners hebben per inwoner meer dan één hectare ruimte ter beschikking. Dat is overigens inclusief een flink deel van het water van de Oosterschelde en de Westerschelde.

Reimerswaal ligt tussen de Ooster- en Westerschelde. In het oosten grenst het aan de  Brabantse gemeenten Bergen op Zoom en Woensdrecht. In het westen liggen de gemeenten Goes, Kapelle en Borsele. In het zuiden grenst Reimerswaal aan België, met de stad Antwerpen als buurgemeente.