Haven Yerseke

Algemeen

De gemeente Reimerswaal en het water zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het DNA van de gemeente Reimerswaal getuigt daarvan: ‘de stad verging en werd zee. De zee werd ontworsteld en werd land. Een bijzonder stukje Zuid-Beveland werd onttrokken aan het zoute water’. De havens zijn de poort vanaf het water naar het land.

Beroeps- en pleziervaart

De havens zijn ontstaan als werkhavens of handelshavens. Sinds de laatste jaren vervullen de havens ook een belangrijke functie als jachthaven voor de recreatievaart, door groei van de recreatiesector. De havens zijn voor recreanten een toegangspoort tot de gemeente.

De gemeente Reimerswaal heeft in de drie havens van Yerseke ligplaatsen voor beroeps- en pleziervaart. Hieronder vindt u een overzicht van de havens van de gemeente. Vaste ligplaatsen worden toegewezen door de burgemeester. 

Ligplaats Yerseke

De regels en tarieven voor het gebruik en beheer van de gemeentelijke havens zijn vastgelegd in de Havenverordening gemeente Reimerswaal en de Verordening scheepvaartrechten 2024.

Als u in aanmerking wilt komen voor een ligplaats in de jacht- of vissershaven in Yerseke moet u een aanvraagformulier invullen. U kunt het formulier hieronder online invullen.

Ligplaats haven Yerseke aanvragen (met óf zonder DigiD) 

Herinrichting haven Yerseke

De havendammen in Yerseke zijn toe aan onderhoud. Dit zorgt voor werkzaamheden in en om de haven. En als er dan toch gewerkt wordt willen we de havens ook meteen aantrekkelijker maken voor de toekomst. Er is een plan opgesteld waarmee de havens in de toekomst optimaal kunnen blijven functioneren, waarin de toeristische potentie van Yerseke als vissersdorp beleefbaar wordt en visserij en toerimse elkaar versterken.

Wat gaan we doen?
De gemeente heeft samen met Van den Herik het afgelopen jaar een ontwerp gemaakt voor het projectgebied in- en om de Prins Willem Alexanderhaven en Prinses Beatrixhaven.

De havendammen zullen opnieuw bekleed worden met breuksteen. Daarnaast zullen er opwaarderingen gerealiseerd worden op het gebied van parkeerplaatsen, looppaden, uitstraling trailerhelling en inrichting.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.