Grofvuil

Wat is het?

Grofvuil is huishoudelijk afval dat te groot of te zwaar is om in een afvalcontainer te doen. U kunt grofvuil inleveren op de milieustraat. Wilt u meubels kwijt die nog best goed zijn? U kunt ze ook naar een kringloopwinkel brengen. Zij verkopen deze meubels als tweedehands meubels. Soms halen kringloopwinkels ook spullen bij u thuis op. Ook kunt u op vaste datums grofvuil bij u thuis laten ophalen. De gemeente zamelt enkel particulier afval in, niet van bedrijven.

We zamelen het volgende in:

  • Elektrische/elektronische apparaten: bijvoorbeeld wit-/bruingoed.
  • Grof tuinafval: plantaardig of organisch afval door aard, samenstelling of omvang niet vallend onder GFT-afval en vrijkomend bij de aanleg, het onderhoud of verwijdering van particulier groen, zoals grof loofafval, snoeihout.
  • Grof huishoudelijk afval: groot of zwaar huishoudelijk afval dat door afmeting of gewicht niet in een container voor inzameling kan worden aangeboden.
  • Matrassen: deze moeten droog en schoon worden aangeboden anders worden deze niet meegenomen. Leg een matras bijvoorbeeld zolang onder een stuk zeil.


Wat we niet inzamelen als zijnde grofvuil omdat het aparte afvalcategorieën zijn: klein chemisch afval, asbesthoudend afval, glas/spiegels, bouw-/sloopafval. Onder bouw-/sloopafval valt bijvoorbeeld gesloopte keukenkastjes, puin, dakpannen enz.

Wat kost het?

De kosten voor het laten ophalen van grofvuil bedragen € 30,00 met een maximum van 2 m3. 

Hoe werkt het?

  • Inzameling is mogelijk op afspraak bij de Zeeuwse Reinigingsdienst (ZRD), dit kan via de website van de ZRD.
  • De betaling vindt plaats via een factuur van de Zeeuws Reinigingsdienst. De kosten zijn € 30,00 met een maximum van 2 m3.
  • Grof afval moet op de afgesproken dag om 8.00 uur op een goed bereikbare plaats bij de woning klaar liggen.
  • Het mag niet meer zijn dan 2 m3 per keer.
  • Kleinere stukken moeten samengedrukt en -gebonden worden aangeboden. Er mag niets kunnen wegwaaien.