Gladheidsbestrijding

Algemeen

Het strooiseizoen, de stand-by periode, loopt van 1 november tot 15 april (indien noodzakelijk ook buiten deze periode). De gemeente Reimerswaal strooit preventief om gladde wegen te voorkomen. Dit betekent dat er gestrooid wordt op basis van gladheidsverwachting.

Waar wordt gestrooid en waarom?

Het weer is niet altijd voorspelbaar. Preventief strooien is dan ook geen garantie dat de wegen nooit glad zullen zijn. Pas dus altijd op bij lage temperaturen!

Er wordt gestrooid op wegen die in beheer en onderhoud zijn bij de gemeente Reimerswaal. De volgende wegen worden gestrooid: hoofdwegen, doorgaande fietspaden, busroutes, ontsluitingswegen van wijken, bedrijventerreinen, winkelcentra, wegen naar openbare voorzieningen (zwembad, gemeentehuis, dorpshuis, scholen, bejaarden- en verzorgingshuizen, dokterspraktijk etc.).

Op de onderstaande strooiroutes kunt u zien waar er gestrooid wordt. Bij hevige sneeuwval zet de gemeente er alles op in om de strooiroutes sneeuwvrij te krijgen. Buitenom deze routes worden geen extra schuif- en strooiactiviteiten uitgevoerd. Dit heeft namelijk geen effect op de vastgereden sneeuw/ijslagen. 

Wij vragen begrip en uw alertheid wanneer u de weg op gaat.

Strooiroutes