Gemeentelijke belastingen

Gemeenten kunnen op grond van de Gemeentewet eigen belastingen heffen. Ze mogen alleen díe belastingen heffen waarvan de wet dat uitdrukkelijk toestaat.

Informatie

In de gemeentelijke belastingverordening (een verordening is een regeling die door de gemeente is vastgesteld) worden de belangrijkste zaken geregeld, zoals:

  • wie de belasting moet betalen
  • de hoogte van het belastingtarief
  • de manier van het berekenen van de belasting

Vanaf 1 januari 2013 wordt de heffing, inning en kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen verzorgd door Sabewa Zeeland. Ook de hoogte van de WOZ-waarde wordt door Sabewa Zeeland bepaald.

Gemeentewet

Contactgegevens Sabewa Zeeland

Sabewa Zeeland
www.sabewazeeland.nl
telefoon: 088 9995800

Postadres:
Postbus 1155
4530 GD Terneuzen

Bezoekadres:
Kennedylaan 1
4538 AE Terneuzen

  • voor vragen over de betaling van uw aanslag, het treffen van een betalingsregeling, het aanvragen van kwijtschelding, verzoeken om automatische incasso en getroffen (dwang)invorderingsmaatregelen (zoals betalingsherinneringen, aanmaningen en dwangbevelen): 088 9995800 of innen@sabewazeeland.nl.