Gemeentelijke belastingen

Algemeen

Gemeenten kunnen op grond van de Gemeentewet eigen belastingen heffen. Dit geldt wel alleen voor belastingen waarvan de wet zegt dat die geheven mogen worden.

Verordening

Een verordening is een regeling die door gemeente is vastgesteld. Voor belastingen is er een belastingverordening. Hierin staat vast:

  • wie belasting moet betalen
  • de hoogte van het belastingtarief
  • de manier van het berekenen van de belasting

Vanaf 1 januari 2013 wordt de heffing, inning en kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen uitgevoerd door Sabewa Zeeland. Ook de hoogte van de WOZ-waarde wordt door Sabewa Zeeland bepaald.

Gemeentewet

Contact Sabewa Zeeland

Sabewa Zeeland
www.sabewazeeland.nl
telefoon: 088 9995800

Postadres:
Postbus 1155
4530 GD Terneuzen

Bezoekadres:
Kennedylaan 1
4538 AE Terneuzen

Voor vragen over de betaling van uw aanslag, het treffen van een betalingsregeling, het aanvragen van kwijtschelding, verzoeken om automatische incasso en getroffen (dwang)invorderingsmaatregelen (zoals betalingsherinneringen, aanmaningen en dwangbevelen): 088 9995800 of innen@sabewazeeland.nl.