Gebiedsontwikkeling ‘De Groene Kamers van Rilland’

De gemeente Reimerswaal heeft de ambitie om een energielandschap te ontwikkelen in het gebied tussen Rilland en de grens met de gemeente Woensdrecht. Een gebied waar land, zee en wind samen komen. Als gemeente willen we het gebied mooi en divers houden voor toekomstige generaties en werk maken van urgente opgaven. Dit zorgt voor enorme uitdagingen, want hoe zorgen we voor voldoende zoet water op het goede moment? Hoe stimuleren we verduurzaming van de landbouw? En hoe dragen we ons steentje bij aan de energietransitie?

Inspiratiesessie de Groene Kamers van Rilland

Op woensdag 23 februari organiseerden wij een digitale inspiratiesessie over de (ontwerp-) structuurvisie De Groene Kamers van Rilland en de thema’s landbouw en ruimte en energie en batterijen.

De Groene Kamers van Rilland - met ondertiteling

Promotiefilm voor De Groene Kamers van Rilland.

Structuurvisie De Groene Kamers 

De (ontwerp-) structuurvisie De Groene Kamers van Rilland beschrijft een gebied waar natuur en landschap hand in hand gaan met grootschalige opwekking van duurzame energie. Een landschap waar je al wandelend of fietsend meer te weten komt over de ontstaansgeschiedenis en de opwekking van duurzame energie. Waar je de natuur en buitenrecreatie kan beleven en waar ruimte is voor verduurzaming in de landbouw. Hoe we dat vorm kunnen geven is nu vastgelegd in een structuurvisie.

Inspraakperiode

Eind december 2021 is het ontwerp van de structuurvisie voor ‘De Groene Kamers van Rilland’ gereedgekomen en heeft het college van B&W ingestemd met het ontwerp van de visie. Wat hierop volgde was de zogenoemde tervisielegging. Tijdens deze 6 weken durende inspraakperiode, die 2 februari 2022 van start ging, kon iedereen een schriftelijke of mondelinge reactie over het ontwerp van de structuurvisie indienen. 

Denkt u met ons mee?

Woont u in of in de directe omgeving van het gebied of heeft u een belang in het gebied en wilt u meedenken met ons? 

Laat het ons dan weten via ons e-mailadres groenekamersrilland@reimerswaal.nl. Wij nemen dan contact met u op om te bekijken op welke manier u het beste kan aanhaken bij het opstellen van de visie. U kunt inbreng hebben op verschillende thema’s, namelijk: Energie, Natuur, Landbouw, Water en Recreatie.   

Hiernaast vindt u de actuele informatie over de voortgang en berichtgeving over deze gebiedsontwikkeling. 

Meld u aan voor de nieuwsbrief en ontvang de laatste informatie over de Gebiedsontwikkeling Energielandschap Rilland-Oost.

Aanmelden nieuwsbrief