Gebiedsontwikkeling ‘De Groene Kamers van Rilland’

De gemeente Reimerswaal heeft de ambitie om een energielandschap te ontwikkelen in het gebied tussen Rilland en de grens met de gemeente Woensdrecht. Een gebied waar land, zee en wind samen komen. Als gemeente willen we het gebied mooi en divers houden voor toekomstige generaties en werk maken van urgente opgaven. Dit zorgt voor enorme uitdagingen, want hoe zorgen we voor voldoende zoet water op het goede moment? Hoe stimuleren we verduurzaming van de landbouw? En hoe dragen we ons steentje bij aan de energietransitie?

De structuurvisie De groene Kamers van Rilland is definitief vastgesteld

Op 28 juni 2022 heeft de gemeenteraad unaniem de structuurvisie De Groene Kamers van Rilland vastgesteld. De gemeente geeft hiermee aan ruimte te bieden aan duurzame ontwikkelingen die bijdragen aan de 5 urgente opgaven. Voorafgaand aan de vaststelling heeft een inspraakperiode plaatsgevonden waarin verschillende inspraakreacties zijn ontvangen. Diverse reacties hebben geleid tot wijziging van de structuurvisie.

Gemeente wil partners, medeoverheden, initiatiefnemers, grondeigenaren en omgeving stimuleren aan de slag te gaan en gaat hiervoor een uitvoeringsprogramma opstellen.

De vastgestelde structuurvisie met bijlagen is hieronder te downloaden.   

Inspiratiesessie de Groene Kamers van Rilland

Op woensdag 23 februari organiseerden wij een digitale inspiratiesessie over de (ontwerp-) structuurvisie De Groene Kamers van Rilland en de thema’s landbouw en ruimte en energie en batterijen.

De Groene Kamers van Rilland - met ondertiteling

Promotiefilm voor De Groene Kamers van Rilland.

Structuurvisie De Groene Kamers 

De (ontwerp-) structuurvisie De Groene Kamers van Rilland beschrijft een gebied waar natuur en landschap hand in hand gaan met grootschalige opwekking van duurzame energie. Een landschap waar je al wandelend of fietsend meer te weten komt over de ontstaansgeschiedenis en de opwekking van duurzame energie. Waar je de natuur en buitenrecreatie kan beleven en waar ruimte is voor verduurzaming in de landbouw. Hoe we dat vorm kunnen geven is nu vastgelegd in een structuurvisie.

Opinievorming en vaststelling gemeenteraad

Op de avond van 28 juni 2022 heeft de gemeenteraad de gelegenheid zijn opinie te geven op de visie, de inspraakreacties en de beantwoording daarvan. Insprekers hebben dan nog de mogelijkheid hun kijk op de structuurvisie toe te lichten. Zo mogelijk zal diezelfde avond in het deel besluitraad de structuurvisie worden vastgesteld.

Voor het digitaal bijwonen van de raadsvergadering en het raadplegen van de raadsstukken zie Dashboard Gemeente Reimerswaal (raadsinformatie.nl)

Denkt u met ons mee?

Woont u in of in de directe omgeving van het gebied of heeft u een belang in het gebied en wilt u meedenken met ons? 

Laat het ons dan weten via ons e-mailadres groenekamersrilland@reimerswaal.nl. Wij nemen dan contact met u op om te bekijken op welke manier u het beste kan aanhaken bij het opstellen van de visie. U kunt inbreng hebben op verschillende thema’s, namelijk: Energie, Natuur, Landbouw, Water en Recreatie.   

Hiernaast vindt u de actuele informatie over de voortgang en berichtgeving over deze gebiedsontwikkeling. 

Meld u aan voor de nieuwsbrief en ontvang de laatste informatie over de Gebiedsontwikkeling Energielandschap Rilland-Oost.

Aanmelden nieuwsbrief