Evenement plaatsen in Omroeper

  • 1 Huidige: Verzoek plaatsen evenement in Omroeper/kalender
  • 2 Voorbeeldweergave
  • 3 Voltooid
Verplicht Aanduiding van verplicht veld
Contactpersoon Verplicht
Geef een korte beschrijving van het evenement of de activiteit, de datum, het tijdstip, de locatie, de organisatie en de contactgegevens. Deze beschrijving mag in totaal bestaan uit maximaal 35 woorden. Voor oproepjes voor het werven van vrijwilligers of goede doelen geldt hetzelfde maximum aantal woorden.