drs. J.S. (José) van Egmond

Burgemeester drs. J.S. van Egmond

Portefeuilles

  • Wettelijke taken en projecten intergemeentelijke samenwerking/integriteit, informatieveiligheid, communicatie
  • Personeelszaken
  • ICT
  • Historisch archief
Portefeuille José van Egmond
Onderwerp Vervanger
Bestuursorganen en bestuurlijke samenwerking M. Both
Burgerzaken idem

Verkiezingen

idem
Basisregistratie personen idem
Bestuursondersteuning idem
Brandweer idem
Rampenbestrijding idem
Overige beschermende maatregelen idem
Bureau Halt idem
Openbare orde en veiligheid idem
Historisch archief idem
Basisregistratie adressen en gebouwen idem
Projecten
Project intergemeentelijke samenwerking/integriteit M. Both
Informatieveiligheid idem
Communicatie idem
Vertegenwoordiging
Algemeen Bestuur GR De Bevelanden
Dagelijks Bestuur GR De Bevelanden

 

Nevenfuncties

Nevenfuncties José van Egmond
Functies, organisatie Bezoldigd Tijdsbesteding Q.Q.
Lid algemeen bestuur Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) Nee 40 uur p/jaar Ja
Lid algemeen bestuur Stichting Inkoopbureau West-Brabant (SIW) Nee 10 uur p/jaar Ja
Lid dagelijks bestuur van de VZG Nee 40 uur p/jaar Ja
Lid algemeen bestuur GR de Bevelanden Nee 40 uur p/jaar Ja
Voorzitter Bestuurdersvereniging CDA Zeeland Nee 10 uur p/jaar Nee
Ambassadeur van de Alliantie voor Kind in Gezin Nee 8 uur p/jaar Nee
Voorzitter bestuur plaatselijke commissie Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij (KNRM) Nee 20 uur p/jaar Nee