Dorpsraden

Algemeen

In de gemeente Reimerswaal zijn er dorpsraden in Kruiningen, Oostdijk, Waarde en Yerseke. In Rilland is er een klankbordgroep. De dorpsraden en klankbordgroep hebben tweemaal per jaar overleg met een vertegenwoordiger van het college. Dit overleg vindt plaats op het gemeentehuis of op locatie. De dorpsraden en klankbordgroep geven gevraagd en ongevraagd advies over zaken betreffende de directe woon- en leefomgeving. Er wordt onder andere gesproken over het volkshuisvestingsbeleid, verkeersmaatregelen, reconstructieplannen, de voorbereiding en wijzigingen van het omgevingsplan, instandhouding van lokale voorzieningen, speelgelegenheden en openbare orde en veiligheid.

Meer informatie

De leden van de dorpsraden en klankbordgroep zijn betrokken dorpsinwoners die zich vrijwillig inzetten voor de leefbaarheid van het dorp. De dorpsraden en klankbordgroep streven ernaar om zo veel mogelijk een afspiegeling te vormen van de inwoners die door de dorpsraad of klankbordgroep vertegenwoordigd worden.

Iedere inwoner kan contact opnemen met de dorpsraad of klankbordgroep over belangrijke zaken die spelen in (een groot deel van) het dorp. Als u, als vrijwilliger, wil deelnemen in de dorpsraad of klankbordgroep kunt u hiervoor contact opnemen met de betreffende dorpsraad of klankbordgroep. De dorpsraden en klankbordgroep zijn bereikbaar via de onderstaande websites of e-mail adressen.