Dood dier op of langs de weg

Melding doen

  • Een melding over een dood dier op of langs de openbare weg kan online aan de gemeente doorgegeven worden. Omschrijf de locatie en de melding zo duidelijk mogelijk, zodat onze medewerkers weten waarmee ze aan de slag moeten.
  • Meldingen van dode dieren op autowegen kunt u doorgeven aan Rijkswaterstaat via 0800 8002.
  • Meldingen van dode dieren op provinciale wegen kunt u doorgeven aan Provincie Zeeland via 0118 631011.
  • Meldingen van dode dieren in binnenwateren kunt u doorgeven aan Waterschap Scheldestromen via 088 2461000 of via Melding of klacht | Waterschap Scheldestromen
     

Melding doen