Discriminatie.nl Zeeland

Algemeen

Discriminatie.nl Zeeland is een antidiscriminatievoorziening voor alle dertien gemeenten in Zeeland.

Meer informatie

Discriminatie.nl Zeeland is een onafhankelijke organisatie die werkt aan het voorkomen en bestrijden van discriminatie (op grond van sekse, afkomst, leeftijd, handicap, seksuele gerichtheid etc.). Iedereen kan bij hen terecht voor steun en advies bij alle vormen van discriminatie en ongelijke behandeling.

Voor meer informatie of voor het melden van discriminatie kunt u terecht op hun website:

Website Discriminatie.nl