Dijkversterking Hansweert

De dijk bij Hansweert voldoet niet meer aan de nieuwste veiligheidsnormen. De dijk is niet acuut onveilig, maar om in de toekomst de veiligheid tegen overstromingen te kunnen garanderen, moet de dijk worden versterkt.

De projectorganisatie Waterveiligheid (POW) werkt aan de dijkversterking Hansweert. De dijk moet versterkt worden om te voldoen aan de eisen van de Waterwet uit 2017. De dijkversterking wordt uitgevoerd vanuit het waterschap Scheldestromen.

Kijk voor alle informatie over dit project op: https://scheldestromen.nl/hansweert