De Transitievisie Warmte voor Reimerswaal is gereed

Om de energietransitie in de gebouwde omgeving de komende jaren verder vorm te geven heeft de gemeente Reimerswaal een Transitievisie Warmte opgesteld. Elke gemeente dient deze uiterlijk in december 2021 op te stellen. De visie is de lokale uitwerking van de Regionale Energiestrategie Zeeland (RES 1.0), de Regionale Structuur Warmte (RSW’21) en ons eigen energie- en klimaatbeleid en maakt onderdeel uit van het energie- en klimaatprogramma 2021-2025.

Om de energietransitie in de gebouwde omgeving de komende jaren verder vorm te geven heeft de gemeente Reimerswaal een Transitievisie Warmte opgesteld. Elke gemeente dient deze uiterlijk in december 2021 op te stellen. De visie is de lokale uitwerking van de Regionale Energiestrategie Zeeland (RES 1.0), de Regionale Structuur Warmte (RSW’21) en ons eigen energie- en klimaatbeleid en maakt onderdeel uit van het energie- en klimaatprogramma 2021-2025.
 
De visie is opgesteld door de gemeente samen met belangrijke gebiedspartners in de gebouwde omgeving. Ook onze inwoners, inwonersvertegenwoordigingen, bedrijven en gemeenteraad zijn op verschillende momenten in het proces betrokken geweest. 
De visie geeft een handelingsperspectief voor de gemeente, onze inwoners en bedrijven en beschrijft wanneer welke stappen nodig zijn in de transitie naar duurzame warmte. Het doel hiervan is onze CO2-uitstoot verminderen. We zetten in op het transitie gereed maken van gebouwen en het terugdringen van de warmtevraag door isolatie, ventileren, elektrisch koken en indien noodzakelijk het aanpassen van de binneninstallatie. Waar mogelijk gaan we aan de slag met concretere wijkuitvoeringsplannen om samen met de omgeving om wijk- of doelgroepgerichte stappen te zetten richting aardgasvrij.

De Transitievisie warmte is op 26 oktober 2021 vastgesteld door het college van B&W en zal deze maand (november 2021) ter besluitvorming worden aangeboden aan de gemeenteraad.
 
Wilt u alvast meer weten over welke optie naar aardgasvrij het beste past bij uw buurt of wijk? Ga dan naar Transitievisie Warmte adressentool Zeeland. U kunt hier aan de hand van uw woonplaats, straatnaam en huisnummer nazoeken welke optie naar aardgasvrij het beste bij uw buurt past en geeft hierover een korte uitleg.