C.A. (Kees) Verburg

Wethouder C.A. Verburg

Taken

  • Wethouder
  • 3e Loco-burgemeester

Portefeuilles

  • Economie (w.o Visserij en natuur, Recreatie en Toerisme)
  • Sport en Cultuur
  • Accommodatiebeleid

Politieke partij

Partij van de Arbeid

Portefeuille Kees Verburg

Onderwerp

Vervanger

Handel en ambacht

M. Both

Economische promotie

idem

Evenementen

idem

Huisvesting onderwijs

D.A. Verburg

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

idem

Ondersteuning sportverenigingen

idem

Sportvelden en tennisbanen

M. Both

Binnensportaccommodaties

idem

Zwembad

D.A. Verburg

Cultuur

idem

Museum

idem

Bibliotheken

idem

Natuurbescherming

M. Both

Recreatie en toerisme

idem

Kermis

idem

Sociaal cultureel werk

D.A. Verburg

Dorpshuizen

idem

Maatschappelijke ondersteuning

idem

Jeugd, vrijwilligers en ouderen

idem

Preventietrajecten

idem

Kindercentra

idem

Wijkteams (eerstelijns) jeugd

idem

Maatwerk dienstverlening 18+

idem

Individuele voorzieningen jeugd

idem

Opvang en beschermd wonen WMO

idem

Veiligheid, jeugdreclassering en opvang jeugd

idem

Openbare gezondheidszorg

idem

Jeugdgezondheidszorg

idem
Projecten
Ontwikkeling De Zaete M. Both
Vertegenwoordiging
Bestuurlijk Platform De Bevelanden
Navigatieteam Aantrekkelijk Zeeland

Nevenfuncties

Nevenfuncties Kees Verburg
Functies, organisatie Bezoldiging Tijdsbesteding Q.Q.
Lid College Zorg en Welzijn Nee 20 uur p/jaar Ja
Lid Algemeen Bestuur GGD Zeeland Nee 20 uur p/jaar Ja
Lid Zeeuwse stuurgroep Alcohol en Jeugd Nee 12 uur p/jaar Ja
Lid Algemeen Bestuur Nationaal Park Oosterschelde Nee 12 uur p/jaar Ja
Lid Algemeen Bestuur Zeeuwse Muziekschool Nee 12 uur p/jaar Ja
Lid Bestuurlijk Platform Visserij Nee 8 uur p/jaar Ja
Lid Stuurgroep Visserij Initiatief Zeeland Nee 8 uur p/jaar Ja
Lid Bestuurlijk Platform de Bevelanden Nee 16 uur p/jaar Ja
Lid Stuurgroep Regiocentrum Yerseke Nee 8 uur p/jaar Ja
Lid Regionaal Educatieve Agenda Nee 12 uur p/jaar Ja
Lid Portefeuillehoudersoverleg Jeugd Nee 30 uur p/jaar Ja
Lid Taskforce Jeugd Nee 30 uur p/jaar Ja
Lid Bestuurlijk overleg Cultuur Nee 12 uur p/jaar Ja
Lid Portefeuillehoudersoverleg Cultuur en Bibliotheek Nee 12 uur p/jaar Ja
Lid Aandeelhoudersoverleg Economische Impuls Zeeland Nee 12 uur p/jaar Ja
Lid VZG Portefeuillehoudersoverleggen Sociaal Domein, CZW, EZ, Onderwijs, Recreatie en Toerisme) Nee 20 uur p/jaar Ja