Buitenreclame

Algemeen

Buitenreclame is het aanbieden van reclame-uitingen in verschillende vormen op of aan de weg binnen de gemeente Reimerswaal. Rond de aard, inhoud en de vorm van de reclame zijn op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening nadere regels vastgesteld.

De gemeente Reimerswaal biedt u verschillende mogelijkheden om reclame te maken aan de openbare weg voor bijvoorbeeld een evenement, uw bedrijf, instelling of vereniging.

Het aanbrengen en exploiteren van buitenreclame is in een aantal gevallen voorbehouden aan (een) door de gemeente aangewezen externe partij(en) waaraan exclusief recht op exploitatie is verleend. Afhankelijk van de vorm waarin u uw reclame-uiting wilt, kunt u rechtstreeks contact opnemen met de betreffende exploitant of met de gemeente Reimerswaal.

Er zijn 2 vrije plakplaatsen binnen de gemeente aanwezig die bedoeld zijn voor het verspreiden van vrije meningsuitingen.

Andere reclamevormen dan genoemd onder de knop ‘regelen’ zijn in beginsel niet toegestaan. Het college kan na een ontheffingsaanvraag wel ontheffing verlenen voor andere reclame vormen.

Wat kost het?

Het tarief is afhankelijk van de reclamevorm, soort campagne en aanvullende diensten die worden afgenomen. Over het algemeen wordt voor niet-commerciële campagnes een lager tarief gerekend dan voor commerciële campagnes en handelsreclame. In het geval u een ontheffing dient aan te vragen bij de gemeente betaalt u hiervoor ook leges.   

Bij enkele reclamevormen is het tarief per groep vooraf bepaald in de overeenkomsten met onze exploitanten. 

Regelen

De gemeente heeft de exploitatie van enkele reclamevormen aan gespecialiseerde marktpartijen uitbesteed. In veel gevallen leveren, plaatsen, beheren, onderhouden en exploiteren deze partijen de betreffende reclamevorm. Hierover zijn tussen de marktpartij en de gemeente afspraken gemaakt die vastgelegd zijn in (concessie)overeenkomsten.

Wanneer een concessieovereenkomst is afgesloten met een marktpartij kunt u rechtstreeks contact opnemen met deze marktpartij en hoeft u geen ontheffing bij de gemeente aan te vragen. U dient er wel rekening mee te houden dat de betreffende exploitanten aanvraagtermijnen hanteren van gemiddeld 6 tot 8 weken. 

Wanneer er geen overeenkomst is afgesloten met een marktpartij dient u ontheffing aan te vragen bij de gemeente.
 
De gemeente kent de volgende reclamevormen. Per product staan de contactgegevens vermeld voor aanvragen en meer informatie.

Staande 2 m2 formaat reclame-uitingen in abri's

Het is anno 2018 het enige overgebleven massamedium met impact: Buitenreclame (ook bekend als out-of-home media). Consumenten kunnen er niet omheen. Het is 24 uur per dag zichtbaar en je kunt het niet ‘doorspoelen’ of ‘weg klikken’. Het is daarmee de meest efficiënte manier om snel een groot en relevant bereik op te bouwen. De Nederlandse organisatie Concessions Company B.V. (2C) en haar exploitatie partner Clear Channel Nederland exploiteren in de gemeente Reimerswaal een tiental strategisch geplaatste abri’s die zowel selectief als in een groter netwerk inzetbaar zijn. Flexibiliteit is daarbij altijd ons uitgangspunt, ook met een klein budget is een effectieve campagne mogelijk. Wij brengen je doelstelling in kaart, leggen deze naast onze mogelijkheden en voorzien je van een offerte op maat. 
Geïnteresseerd in de opties en mogelijkheden? Neem dan contact op met Clear Channel Nederland:

www.clearchannel.nl
085-017 01 36
regionaal@clearchannel.nl

Vaste A0-reclamedisplays (dubbelzijdig)

Wilt u uw sportvereniging promoten, heeft u een maatschappelijke boodschap te verkondigen, wilt u bijvoorbeeld een evenement, beurs of open dag aankondigen of wilt u reclame maken voor uw product of dienst? Dan kunt u gebruik maken van dubbelzijdige A0-reclamedisplays aan de lantaarnpalen langs de openbare weg in Reimerswaal.

Contact: ESH Media
Erwin Hundling
tel. 0348 689362
https://eshmedia.nl/

Bedrijfsbewegwijzering

Wilt u dat uw klanten en leveranciers de weg naar uw bedrijf of instelling eenvoudig vinden op bedrijventerreinen in gemeente Reimerswaal, maak dan gebruik van de bedrijfsbewegwijzering.

Contact: City Outdoor Signs
www.cityoutdoorsigns.nl

Evenementenportalen

Heeft u een evenement dat plaatsvindt binnen de gemeente Reimerswaal en wilt u dit kenbaar maken bij de entrees van de kernen?

Neem dan contact op met onze medewerker voor APV - vergunningen / ontheffingen van de afdeling Advies en Ondersteuning via 0113 395 000 of gemeente@reimerswaal.nl

Reclame-uitingen op rotondes

De mogelijkheid wordt geboden gemeentelijke rotondes binnen de gemeente Reimerswaal te adopteren. U kunt hier uw bedrijfsnaam of instelling op een representatieve wijze promoten. Als tegenprestatie richt u de rotonde binnen gestelde kaders in en dient u deze te onderhouden.

Neem dan contact op met onze medewerker Openbaar groen van de afdeling Gemeentewerken via 0113 395 000 of gemeente@reimerswaal.nl

Verkiezingsportaalborden

Zes weken voorafgaand aan de politieke verkiezingen wordt in iedere kern binnen de gemeente Reimerswaal een trotter geplaatst voor politieke reclame. 

Vrije plakplaatsen

Ten behoeve van vrije meningsuiting mag u aanplakken op de vrije plakplaatsen. Uw recht op vrije meningsuiting is vastgelegd in artikel 7 van de Grondwet. Het is uiteraard geen vrijbrief om alles te kunnen zeggen wat u maar wilt. Er wordt verwacht dat uw uitingen passen binnen de kaders van de Nederlandse wetgeving en van de gebruikelijke fatsoensnormen. De overtuigingen dienen dus vrij te zijn van smalend taalgebruik, belediging van gezagsdragers en van leugens. Ook dienen ze niet aan te zetten tot haat. Voor alle duidelijkheid: handelsreclame is geen vrijheid van mening en hoort, evenals andere commerciële uitingen, dus niet thuis op een vrije plakplaats. Het aanplakken is gratis en u hebt hiervoor geen toestemming nodig.

De vrijeplakplaatsen bestaan uit twee plakzuilen die in de directe omgeving van het stationshuis te Kruiningen aan de Stationsweg en in de directe omgeving van het stationshuis te Krabbendijke aan de Spoorlaan staan.

De plakzuilen worden in opdracht van de gemeente eenmaal per twee maanden schoongemaakt. Doordat iedereen vrij kan plakken en er wordt schoongemaakt, kan de gemeente niet garanderen dat uw vrije meningsuiting zichtbaar blijft.