Briefadres aanvragen

Algemeen

U staat in de Basisadministratie Personen (BRP) ingeschreven op uw woonadres. Dit is het adres waar u per halfjaar het meest overnacht. Hebt u geen woonadres? Dan kunt u zich onder bepaalde voorwaarden laten inschrijven op een briefadres. U woont hier niet, maar uw post wordt hier naartoe gestuurd.

Briefadres aanvragen

Het briefadres is alleen bedoeld voor de bijzondere situaties, waarin mensen tijdelijk geen vaste woon- of verblijfplaats hebben en daardoor per post niet bereikbaar zijn voor overheidsinstanties en andere organisaties of personen.

De gemeente schrijft een persoon alleen in geval van uitzondering in op een briefadres. Een aantal situaties zijn:

  • U woont in een instelling zoals een Blijf-van-mijn-lijf huis of een gevangenis.
  • U bent zeevaarder onder de Nederlandse vlag.
  • U bent korter dan 8 maanden in het buitenland.

Een briefadres kan aan de balie van het gemeentehuis, of online met DigiD.

Afspraak maken aan de balie van het gemeentehuis. 

Bij het aanvragen van een briefadres aan de balie neemt u het volgende mee:

  • kopie van uw geldige identiteitsbewijs.
  • schriftelijke verklaring van de bewoner dat deze de post aan u doorgeeft.
  • kopie van het identiteitsbewijs van de bewoner.

Briefadres aanvragen met DigiD

Briefadres aanvragen door een instelling met eHerkenning