Briefadres aangeven

Als u geen vast woonadres hebt, kunt u vaak geen post ontvangen. U kunt dan een briefadres aanvragen bij de gemeente.
Een briefadres is een huisadres waar u uw post laat bezorgen. De hoofdbewoner van het briefadres is verplicht de post aan u door te geven.
Ook wanneer u bijvoorbeeld in een verpleeghuis of blijf-van-mijn-lijfhuis verblijft, of in een strafinrichting zit, kunt u een briefadres aanvragen.
Wanneer de gemeente akkoord gaat, krijgt u alle post van de gemeente en andere overheidsinstanties op dit briefadres. Zorg er wel voor dat u uw briefadres ook aan andere instanties doorgeeft.

Afspraak maken

Een briefadres aanvragen kan op twee manieren:

Afspraak maken aan de balie van het gemeentehuis. 

Schriftelijk, door de aangifte briefadres op te sturen naar de gemeente. Verblijft u een in instelling? Vul dan de aangifte briefadres verblijf in een instelling in. Op de aangifte staat aangegeven wat er bijgevoegd moet worden.

Kunt u de pdf niet lezen? Neem dan contact op via gemeente@reimerswaal.nl of bel 14 0113

Wat moet ik meenemen?

Bij het aanvragen van een briefadres neemt u het volgende mee:

  • kopie van uw geldige identiteitsbewijs.
  • schriftelijke verklaring van de bewoner dat deze de post aan u doorgeeft.
  • kopie van het identiteitsbewijs van de bewoner.