Brandgang

Algemeen

Een brandgang is een pad tussen huizenblokken om via de achterkant de tuinen en/of de schuurtjes te bereiken. De gemeente is lang niet altijd eigenaar van een brandgang. Brandgangen zijn slechts bij uitzondering in eigendom/beheer bij de gemeente. In het merendeel van de gevallen betreft dit de woningbouwcorporatie of particulieren.

De gemeente ontvangt regelmatig klachten over de toegankelijkheid van brandgangen. Veel brandgangen worden geblokkeerd door het laten staan van bijvoorbeeld fietsen, brommers en vuilcontainers. Het is belangrijk dat u de brandgang vrijhoudt. De brandgang kan voor u als bewoner als tweede vluchtweg dienen. Ook de brandweer kan er voor kiezen om van de brandgang gebruik te maken.

Een brandgang is niet verplicht door de brandweer, er is ook geen regelgeving waar in een bepaalde situatie een brandgang verplicht wordt. Echter wil dit niet zeggen dat iedereen vrij is om te doen met een brandgang wat hij/zij wil. Een brandgang is vaak notarieel vastgelegd tussen buren onderling en geregistreerd bij het kadaster. In de notariële akte is opgenomen dat buren bijvoorbeeld ‘recht van overpad’ hebben. Voor de gemeente is het dan ook moeilijk om op het juiste gebruik van een brandgang te controleren, dit omdat er geen overzicht is van wie welk recht heeft.

U als bewoner dient dus samen met uw buren zorg te dragen voor een vrije doorgang in de brandgang.

Vragen over brandveiligheid?

Heeft u vragen over de brandveiligheid in uw brandgang? Stel uw vraag dan per e-mail via brandveiligheid@reimerswaal.nl of telefonisch via 0113 395 000.