Bomen

Algemeen

Bomen hebben binnen het openbaar groen een bijzondere plek. Met hun omvang, kroonmassa, bladoppervlak en wortelgestel hebben zij heel veel invloed op de leefomgeving. Een boom zorgt voor een toekomstbestendige openbare ruimte.

Zo bieden grote bomen schaduwrijke plekken, die op warme dagen voor verkoeling zorgen. Bovendien zorgen bomen voor een schonere lucht en vangen ze CO2 op. Dit draagt positief bij aan de volksgezondheid. Volwassen bomen zijn daarnaast onmisbaar voor de biodiversiteit in de gemeente, en zijn erg belangrijk voor de herkenbaarheid en uitstraling van de kernen en het buitengebied.

Kortom, bomen hebben een grote positieve invloed op de leefomgeving. Een gezond bomenbestand is dus zeer waardevol voor onze gemeente.

Een duurzaam boombestand

Behoud van bestaande houtopstand

Een volwassen bomenbestand levert de meeste waarde op voor de samenleving. Daarom zetten we in op een transitie naar een houdbaar volwassen bomenbestand. 

Nieuwe bomen aanplanten in goede groeiplaatsen waarin de boom volwassen kan worden.

Integrale afstemming is hierbij een sleutelbegrip. In uitzonderingsgevallen kunnen we alsnog kiezen voor bomen op plaatsen waar ze niet volwassen kunnen worden. 

Richtlijnen bij boomcompensatie:

  • Bij herplant zoeken we eerst naar mogelijkheden om de boom dichtbij te vervangen (binnen een straal van 30 meter). Alleen als het echt niet mogelijk is om een boom dichtbij te herplanten zoeken we naar herplant op afstand.
  • Wanneer herplant in de openbare ruimte niet mogelijk is zoeken we naar mogelijkheden om lokaal het planten van bomen door particulieren te stimuleren.

Herplant van verloren gegane houtopstand bij nieuwe ontwikkelingen en werkzaamheden

  • We sturen aan op boominclusief ontwerpen bij ontwikkelingen en nieuwbouwplannen.
  • We beschermen bomen bij werkzaamheden en eisen dat werkzaamheden in de buurt van bomen op een boomveilige manier worden uitgevoerd.

Nieuwe houtopstand

  • Nieuwe bomen worden aangeplant op plekken waar ze voldoende ruimte hebben om gezond volwassen te worden.
  • Bij de aanplant van bomen wordt integraal samengewerkt zodat het gebruik van de openbare ruimte (bijvoorbeeld parkeren, kabels/leidingen, verkeer) en de boom elkaar niet belemmeren.
  • Bij de aanplant van bomen wordt rekening gehouden met de thema‚Äôs welzijn, natuurwaarde, klimaatadaptatie en identiteit.
  • Bij de aanplant van bomen wordt waar mogelijk rekening gehouden met bestaande zonnepanelen op daken.

Monumentale bomen blijven zo lang mogelijk behouden

  • Het bomenbeleid wordt geactualiseerd en gedigitaliseerd.

Monitoren, veiligheid en controle van bomen

Veel bomen in de gemeente zijn na 1953 geplant. Hierdoor is een groot deel van de bomen in de gemeente de afgelopen tientallen jaren jong geweest. Daardoor zijn structurele boomveiligheidscontroles lange tijd niet noodzakelijk geweest. Inmiddels is de gemiddelde leeftijd van de bomen toegenomen en moeten we periodieke controles uitvoeren om te voldoen aan de zorgplicht. 

Bomen hoeven niet ieder jaar gecontroleerd te worden. Daarom kiezen we ervoor om de boomcontroles gefaseerd uit te voeren: ieder jaar controleren we een deel (25%) van de bomen, zodat elke 4 jaar alle bomen aan de beurt komen. Zo spreiden we de kosten en inspanningen.

Bomen en zonnepanelen

Bomen en zonnepanelen op daken zijn allebei belangrijke manieren om de wereld duurzamer te maken. Daarom proberen wij zoveel mogelijk met beiden rekening te houden.

Toch is er een belangrijk verschil: de effecten van een boom zijn vooral merkbaar rondom de boom zelf (plaatsgebonden), en het effect van een zonnepaneel kan ook op afstand benut worden (niet plaatsgebonden). Daarnaast kunnen bomen ervoor zorgen dat omwonenden juist minder energie verbruiken (bijvoorbeeld omdat de airco minder nodig is) en verbeteren bomen de leefomstandigheden aantoonbaar.

Bomen en duurzame energieopwekking (zonnepanelen) zijn allebei belangrijk voor een duurzame leefomgeving, maar omdat bomen plaatsgebonden zijn, zullen zij in de openbare ruimte meestal voorrang krijgen op zonnepanelen

Regels: toelichting op de APV

Alle regels die gaan over het kappen en beschermen van bomen staan in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Raadpleeg altijd de meest recente versie van de APV voordat u aan de slag gaat met of rondom bomen. De meest recente versie van de APV is altijd leidend, ook als die niet overeenkomt met wat in dit groenplan staat genoemd. 

APV Reimerswaal