Bingo, loterij of kansspel organiseren

Algemeen

Voor het organiseren van een bingo, loterij of kansspel heeft u soms een vergunning nodig. In sommige gevallen is een melding voldoende.

Loterijvergunning

Een loterij is een kansspel waarbij de deelnemers loten kopen waarmee zij prijzen kunnen winnen. Een prijsvraag waarbij de winnaar door een loting bepaald wordt, is ook een loterij.

Het is verplicht om de opbrengst van een loterij uit te geven aan zaken die nuttig zijn voor de samenleving (algemeen belang). Bijvoorbeeld: de bouw van een nieuw clubhuis, renovatie van een kerk of het kopen van nieuwe instrumenten voor een muziekvereniging. De opbrengst van een loterij mag geen commercieel of particulier belang (eigen gewin) dienen.

Bij een loterij (kansspel) kunnen deelnemers prijzen of premies winnen. Deelnemers kunnen geen invloed op de uitslag uitoefenen.

Wilt u een loterij organiseren waarbij het prijzengeld lager is dan € 4.500,-? Dan heeft u een vergunning nodig. U vraagt deze aan bij de gemeente.

Voorwaarden

Een loterij moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Algemeen belang: u moet de opbrengst van de loterij besteden aan een doel van algemeen belang. Denk hierbij aan sport, maatschappelijk welzijn, cultuur, gezondheidszorg of ontwikkelingswerk. Bijvoorbeeld de bouw van een nieuw clubgebouw voor een sportclub.
 • Voor aankoop van prijzen en premies, vergoeding aan wederverkopers of andere bij het plaatsen van de deelnemingsbewijzen behulpzame personen en voor andere voor het slagen van het loterij noodzakelijke kosten (drukwerk, reclame, enz.) mag u in totaal ten hoogste 40% van de nominale waarde van de verkochte deelnemingsbewijzen besteden. Uw loterij dient enig algemeen belang. U kunt denken aan sport, maatschappelijk welzijn, cultuur, gezondheidszorg of ontwikkelingswerk. Concrete voorbeelden hiervan zijn:
  • De bouw van een nieuw clubgebouw voor een sportclub.
  • Het kopen van nieuwe muziekinstrumenten door een muziekvereniging.
  • De renovatie van een dak van een kerk.
 • De netto-opbrengst moet gebruikt worden voor het doel dat in de vergunning staat.
 • U mag geen loten verkopen aan of loten laten verkopen door personen onder de 18 jaar.

Prijzengeld hoger dan € 4.500,-

Is het prijzenpakket (de winkelprijs) hoger dan € 4.500,-? Dan kunt u een loterijvergunning aanvragen bij de Kansspelautoriteit. Let op: het gaat hier niet om de bruto-opbrengst van de loterij.

Wat kost het?

De leges voor het aanvragen van een loterijvergunning staan in de legesverordening.

Regelen

Vraag hier online een loterijvergunning aan: Loterijvergunning aanvragen. Binnen 8 weken na ontvangst van het aanvraagformulier kunt u een besluit verwachten.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing over uw loterijvergunning. Doe dit binnen zes weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Melding klein kansspel

Kleine kansspelen zijn:

 • bingo/kienen
 • enveloppen trekken
 • vogelpiekspel (lijkt op darten)
 • Rad van Fortuin/Rad van Avontuur

Alleen verenigingen of stichtingen mogen een klein kansspel (zoals een bingo) organiseren. Hier hoeft u geen vergunning voor aan te vragen. U moet het klein kansspel wel uiterlijk 14 dagen voorafgaand aan de activiteit melden bij de gemeente. U vindt het meldingsformulier onder de kop 'Regelen'.

Regelen

Meld hier online een klein kansspel: Melding klein kansspel | Gemeente Reimerswaal

Voorwaarden

 • Het is een Nederlandse verenging of stichting.
 • De vereniging of stichting bestaat ten minste 3 jaar.
 • Het doel van de vereniging of stichting moet duidelijk beschreven staan in de statuten.
 • Het doel van de vereniging of stichting is niet in strijd met het algemeen belang.
 • De vereniging of stichting heeft een ander doel dan het organiseren van (kleine) kansspelen.
 • De prijzenpot (geld of goederen) mag niet hoger zijn dan € 400,- per te spelen set. De totale waarde mag niet hoger zijn dan € 1.550,- per bijeenkomst. 
 • Het kleine kansspel is niet gericht op persoonlijk voordeel van één of meerdere leden van de vereniging of stichting die het kleine kansspel organiseert. 

Kansspelbelasting

Het kan zijn dat over de prijzen kansspelbelasting moet worden betaald. Meer informatie hierover kunt u lezen op de website van de Belastingdienst | Kansspelbelasting(externe link).

Wat kost het?

Het indienen van een melding is gratis.