Bewijs van Nederlanderschap

Algemeen

Met een bewijs van Nederlanderschap kunt u aantonen dat u de Nederlandse nationaliteit bezit. U krijgt dan een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP).
Dit bewijs heeft u bijvoorbeeld nodig als u voor bepaalde beroepen in aanmerking wilt komen, zoals functies in het openbaar bestuur. Ook kan dit uittreksel opgevraagd worden door een advocaat voor een echtscheidingsprocedure.
Het uittreksel bewijs van Nederlanderschap wordt de eerstvolgende werkdag digitaal verstrekt.

Afspraak maken

Een bewijs van Nederlanderschap kan op twee manieren aangevraagd worden:

Bewijs van Nederlanderschap aanvragen (met DigiD en iDEAL)

Als het bewijs van Nederlanderschap is aangevraagd op maandag t/m donderdag voor 15.30 uur en op vrijdag voor 11.00 uur dan wordt het dezelfde dag digitaal verstrekt. Uitgezonderd zijn de officiële feestdagen, 5 mei en de dag na Hemelvaart.

Afspraak maken aan de balie

U legitimeert zich met een geldig identiteitsbewijs. Het uittreksel kunt u dan direct meenemen.

Wat kost het?

 2024
Online met DigiD en iDEAL€  7,50
Aan de balie van het gemeentehuis€ 12,50

Nodig voor het buitenland?

Indien u het nodig heeft voor internationaal gebruik kan het bewijs van Nederlanderschap worden afgegeven op een speciaal formulier dat in meerdere talen is opgesteld. Geef dit duidelijk bij de aanvraag aan.

Op een bewijs van Nederlanderschap vermelden wij:

  • uw volledige geslachts- en voorna(a)m(en)
  • uw geboortedatum, geboorteplaats en geboorteland
  • uw huidige adres
  • Nederlanderschap
  • datum van afgifte